Silnou stránkou FIM UHK je bohatá mezinárodní spolupráce. To se potvrdilo i v letošním akademickém roce, kdy začátkem semestru na fakultu přijela velká skupina studentů ze čtyř kontinentů.

Jejich slavnostní přivítání se konalo 20. září 2019 v aule FIM UHK. „Přijíždí 85 studentů z různých koutů světa. Již tradičně tu máme kolem 30 studentů z Tchaj-wanu, poprvé přijíždí větší skupina z Thajska. Přivítali jsme i čtyři malajské studenty v rámci tzv. kreditové mobility, tj. program Erasmus+, který podporuje výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu,“ říká Kristýna Havlíčková ze zahraničního oddělení fakulty. Zahraniční studenti jsou zařazeni do programu Informační management, do bakalářského či magisterského studia. Tzv. krátkodobí studenti zde v Hradci Králové stráví jeden nebo dva semestry.

Novinkou ze strany fakulty je obnovení tradice pomáhat studentům ze zemí zasažených ozbrojenými konflikty, různými katastrofami či zemí s jinak ztíženými podmínkami. Díky spolupráci s nadací Člověk v tísni tak na fakultě začínají studovat Sara Spahic a Amar Tiric z Bosny a Hercegoviny a také dva studenti z ukrajinského Užhorodu Denys Danylko a Serhii Konar. Ti se do Čech dostali díky společné iniciativě vedení fakulty a pardubického hejtmana, který napomohl s kontaktem na místní orgány v Zakarpatské Ukrajině. Všichni čtyři budou mít studium na fakultě zdarma a na pokrytí nákladů spojených se zdejším pobytem dostanou stipendium 15 000 Kč měsíčně. Stipendisté začátek svého pobytu chválí, zvláště pak přátelský přístup lidí, se kterými se na fakultě dosud setkali.

V minulosti FIMka pomohla tímto způsobem už studentům z Afghanistánu, Běloruska, Iráku, Kambodže, Pákistánu a Srí Lanky.

„Jsem velice hrdý, že naše fakulta obnovila vlastní program stipendií a pomůžeme tak zásadně změnit život několika mladým lidem. Mám radost, že se nám podařilo získat studenty právě z Užhorodu, města, které kdysi bývalo součástí Československa. Předchozí absolventi tohoto stipendijního programu jsou vesměs úspěšní lidé, kteří naši fakultu pomáhají dále propagovat po celém světě. I proto se už teď těším na listopadovou návštěvu Thavry Thon, naší absolventky z Kambodže, která se stala úspěšnou spisovatelkou a dnes pozitivně ovlivňuje životy tisíců  žen v této vzdálené zemi,“ říká profesor Josef Hynek, děkan FIM UHK.

Věra Palánová