Začátek spolupráce Fakulty informatiky a managementu s první tchaj-wanskou univerzitou se datuje do roku 2003.

Od té doby vzrostl počet spolupracujících partnerů na 8. Každoročně tak vyjíždí studovat a poznávat tuto nádhernou exotickou destinaci kolem 30 studentů FIMky. Přibližně stejný počet tchaj-wanských studentů naopak přijíždí k nám na fakultu, kde se věnují převážně technickým oborům, konkrétně informačnímu managementu. Za uplynulé roky se celkem na studijní pobyt na Tchaj-wan vydalo už téměř 400 studentů FIM UHK a stejný počet Tchaj-wanců využil možnosti studovat u nás v Hradci Králové.

Jedním ze zakladatelů této oboustranné spolupráce v oblasti akademických výměn studentů a vyučujících je prof. Guor Rurng Shieh z Kao Yoan University na Tchaj-wanu. Za své aktivity v této oblasti získal v roce 2015 Medaili rektora UHK za výjimečný rozvoj vzájemných vztahů. Vždy se rád do Česka vrací.

Během svého letošního květnového pobytu navštívil spolu s manželkou a dcerou i Fakultu informatiky a managementu.  V rámci svého programu se Guor Rurng Shieh setkal nejen s představiteli fakulty v čele s děkanem profesorem Josefem Hynkem, ale také se skupinou  českých studentů, kteří se na studijní pobyt na některé z tchaj-wanských univerzit chystají.  Byli mezi nimi i ti, kteří už stáž jednou absolvovali, ale rádi využili možnost zopakovat si tuto neobyčejnou zkušenost. V úvodu setkání představil milý host Tchaj-wan jako místo, které určitě stojí zato navštívit a poznat blíž. Ideální cestou k tomu může být právě studium na tomto překrásném ostrově. Druhá část setkání patřila besedě se studenty. Profesor Shieh ocenil možnost našich studentů navštěvovat na FIM kurzy čínštiny, které jsou pro vyjíždějící studenty do těchto destinací zdarma.  O tom, že se výuka daří, přesvědčil přítomné jeden za studentů, který dokázal hostovi odpovědět na jeho dotaz čínsky. K přátelské besedě přispěla i dcera hosta, která sama studuje školu v Tchaj-peji. Oba pak na závěr vybídli studenty, aby se na ně během pobytu na Tchaj-wanu kdykoli bez váhání obrátili, rádi pomohou.

Setkání pak pokračovalo v užším kruhu v pracovně děkana profesora Josefa Hynka, kde jsme se hosta zeptali:

V čem vidíte hlavní benefity pro studenty díky spolupráci našich univerzit?

Prof. Shieh:  Výměna studentů je vždy smysluplná. Vše je globální. Zkracují se vzdálenosti mezi zeměmi, díky internetu se studenti mohou kontaktovat, nabízí se jim možnost navštívit a poznat jiné země a jiné kultury. Myslím, že to je velmi důležité. Díky společné spolupráci s jinými studenty budou mít zahraniční přátele.

Naše země mají k sobě blízko, máme například podobné historické zázemí. Česko i Tchaj-wan bojovaly proti komunismu a nyní jsou demokratickými státy. Vyvíjí se nejen univerzitní spolupráce, ale velice silně například ekonomická.

Jaké jsou hlavní cíle další spolupráce?

Prof. Shieh:  Mezi hlavní aspekty posilování další spolupráce našich univerzit patří vědecký výzkum. Obě univerzity se specializují na vlastní vědecký výzkum a nové technologie. Mají specialisty, profesory a výzkumníky. Tedy spolupráce v oblasti technologického pokroku. Dalším je výměna studentů. Jak již bylo řečeno, hodně jsme se posunuli z pohledu této výměny a děláme to velmi dobře. Je třeba tuto iniciativu dále rozvíjet, podporovat například stipendiem. Důležité je i vzájemné hostování vyučujících, přednášky na jiných univerzitách.

Prof. Hynek: Další spolupráci vidím také v možnosti rozvoje Double Degree studia, které by umožnilo našim studentům po absolvováním studijní stáže získat titul na tchaj-wanské univerzitě a naopak tchaj-wanští studenti po absolvování stáže zde by získali titul na FIM.

Jak byste hodnotil naše studenty na Tchaj-wanu?

Prof. Shieh:  Myslím, že jsou velmi přátelští a zdvořilí.  Věřím, že studují poctivě a jsou na přednáškách pozorní. V porovnání se studenty z jiných zemí se po přednáškách se zájmem ptají. Například američtí studenti jsou někdy příliš v „pohodě“. Chtějí se hlavně pobavit a užít si pobyt v Tchaj-wanu.

Pamatuji si na jednoho českého studenta, který u nás studoval a rád hodně cestoval. Při jedné cestě na naši pláž si všiml povalujících odpadků. Nedalo mu to a sesbíral je, přestože pocházel z jiné země . A snažil se udělat i další kroky pro ochranu životní prostředí…O jeho chování psali i v místních novinách. Dobrý příklad toho, že jsou čeští studenti na Tchaj-wanu dobře vnímáni.

Myslíte, že je výhodou pro vaše studenty, že absolvují studijní stáž v Česku?

Prof. Shieh:  Nejen z mých návštěv usuzuji, že vaše univerzita zaznamenala obrovský pokrok. Hodně modernizovala a nabízí výborné studijní i pracovní podmínky. V porovnání se zázemím většiny tchaj-wanských veřejných univerzit je na tom lépe. Zároveň vytváříte přátelské prostředí pro angličtinu, protože mnoho vašich přednášek je vedeno v angličtině. Pro naše studenty je zde i dobrá příležitost, pokud by chtěli studovat češtinu. Celkově se daří české ekonomice a tchaj-wanský obchod a průmysl investuje do Česka hodně.

Myslím tedy, že naši studenti, kteří zde stáž absolvují, určitě budou mít výhodu po návratu domů. Získají znalosti místního trhu, kultury a můžou tak dosáhnout lepších podmínek v dalším uplatnění.

Z vašeho pohledu nejen profesora ale i podnikatele, jsou studenti se  zahraniční zkušeností upřednostňováni v praxi?

Prof. Shieh:  Naše ekonomika je velmi otevřená. Všechny tchaj-wanské podniky se snaží exportovat. Každá ze společností tedy chce mladé vzdělané lidi, kteří hlavně mluví anglicky a navíc mají zahraniční zkušenost. Rád zaměstnám tyto mladé jako první. Když se snaží ucházet o práci, zohledním tuto skutečnost.

Můžete prosím shrnout, jak se vám tu líbí?

Prof. Shieh:  Česko stejně jako i Tchaj-wan je krásná země. Zejména máte unikátní a neocenitelné tradice v umění a hudbě, krásné historické budovy a památky, zajímavé koncerty, unikátní loutkové divadlo. Všechno. Miluji vaši zemi více než Tchaj-wan.  Vaše země je úžasná. Tchaj-wan je více než 300 let starý, ale vaše země má již více než tisíciletou historii a kulturu. Velmi si návštěvu užívám.

Dcera: Je tu nádherně. Myslím, že pro tchaj-wanského studenta je to velmi cenná příležitost zažít jinou kulturu, umění atp. Protože je to opravdu jiné. Je dobré získat toto srovnání. Poznat, jak žijí i v jiných zemích. Myslím, že Češi jsou více nezávislí. Tchaj-wanští studenti více konzervativní. Češi se dokáží věnovat různým aktivitám a koníčkům.

Prof. Shieh:  Tchaj-wanci studují pro lepší známky, aby se dostali na lepší univerzity, proto je rodiče nutí k tvrdému studiu. Jsou pod velkým tlakem.

Děkujeme za rozhovor.

Poté program návštěvy pokračoval prohlídkou Přírodovědecké fakulty, která se může pochlubit novým objektem výuky.

Víkend pak patřil volnočasovým aktivitám, které pro milého hosta připravil pan profesor Hynek. Oba spojují kromě pracovních i dlouholeté přátelské vztahy. Studovali kdysi současně na University of Hull, s níž FIMka také dodnes spolupracuje a vysílá tam své studenty v rámci programu Erasmus. Prof. Shieh k tomu říká: „Díky jeho studiu v Anglii, působení ve funkci děkana i rektora, má profesor Hynek kromě výborné angličtiny i skvělý globální nadhled. Jeho cílem je spolupracovat na mezinárodní scéně. Podepsal smlouvy s mnoha univerzitami v zahraničí, a to je dobře zvláště pro studenty. Otevírá se tak více příležitostí jak poznávat svět.“

Věra Palánová, děkanát FIM