Pokud jste 23. května 2017 zahlédli před budovou FIMky koně s čepicí v barvách fakulty, viděli jste dobře. Konaly se totiž prezentace závěrečných studentských projektů v rámci kurzu Podnikání v praxi a důležitou součástí jedné z těchto prezentací byl právě kůň.

Kurz vedou již šestým rokem odborníci z Katedry ekonomie FIM UHK ve spolupráci s lektory z Technologického centra Hradec Králové (TCHK). Členové hodnotící komise ve složení zástupců FIM UHK a TCHK (Ing. Ondřej Zezulák ředitel TCHK, Ing Jiří Štěpán – TCHK, doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. – proděkan  pro vědu a výzkum, doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. –  garant předmětu) zvolili letos pořadí vítězných projektů takto:

1. Jezdecká škola (1. také v soutěži o nejlepší stánek)
2. Seznamka zvířat
3. Venčení psů (2. v soutěži o nejlepší stánek)

Následovaly projekty Aviato (drony), Chytrá peněženka (aplikace) a dalších celkem 9 projektů. Jezdecká škola prezentovaná Anetou Svatoňovou a Veronikou Domšovou získala jako nejlepší odměnu 6000 Kč, druhé a třetí místo bylo oceněno 2000 korunami. Prezentace probíhaly formou stánků (k vidění byla vlastní 3D tiskárna, drony, 3D brýle, …), vybrané práce byly představeny také ústní prezentací.

Díky zájmu studentů bude od příštího akademického roku předmět zařazen do studijních plánů jako volně volitelný za 4 kredity. Cílem předmětu je poskytnout podporu a vedení studentům, kteří chtějí rozvíjet svůj vlastní podnikatelský záměr. Studenti se seznámí s prací v týmu, prezentací výstupů, podklady potřebnými k reálnému založení firmy i prvními obchodní kontakty.

-vp-