Univerzita Hradec Králové si listopadové události roku 1989 připomněla stavbou papírové zdi nebo slavnostním otevřením Náměstí Václava Havla. Fakulta informatiky a managementu na oslavy sametové revoluce navázala besedou s jedním ze studentských vůdců dané doby Václavem Bartuškou.  

Účastníci besedy byli v převážné většině studenti a studentky ve věku někdejšího leadera. „My jsme nevěděli, čeho chceme dosáhnout. My jsme věděli, od čeho utíkáme pryč. Chtěli jsme patřit na západ,“ sdělil pan Bartuška posluchačům spolu s poselstvím do publika: „Žijete ve svobodné, šťastné a bohaté zemi, a to není samozřejmost. Měli byste si toho vážit. Přeji vám i drobné rány v životě, abyste si dokázali uvědomit, co máte.“ 

  • Diplomat Václav Bartuška je mimo jiné autorem knihy Polojasno z roku 1990. Kniha je deníkem studenta Bartušky, člena Parlamentní komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989. 

Na dotaz, zda by něco změnil, ohlédne-li se zpět, odpověděl, že by nepochybně neměnil nic. „Nikdo z nás neměl představu, jak se má řídit stát. Chybovali jsme, ale současně jsme udělali maximum možného,“ dodává současný velvyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti.  

Během poutavé besedy vládlo v aule neobvyklé ticho a v závěru bylo naopak vyřčeno mnoho dotazů. Zkušený řečník nezapomněl podotknout, že má obrovský respekt k těm, kteří začali stávku mimo Prahu. „Nebýt republiky, nebýt lidí, kteří za námi stáli po celé zemi, tak bychom neuspěli,“ uzavřel.  

 -zd-