Na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové se v pondělí 11. listopadu 2019 konal křest knihy Dcery Kambodže, jejíž autorkou je absolventka fakulty Thavry Thon.

Thavry úspěšně absolvovala studia oboru Informační management na FIM UHK v roce 2012. Od té doby se do Česka ráda vrací, tentokrát kvůli křtu českého překladu svého bestselleru. „Fakulta informatiky a managementu už patnáct let pomáhá díky vlastnímu programu stipendií a spolupráci s organizací Člověk v tísni k vysokoškolskému vzdělání lidem v zemích, kde společenské poměry neumožňují mladým a talentovaným lidem studovat. Thavry je jednou z úspěšných absolventek tohoto programu. Rádi jsme pomohli, aby se s její knihou mohli seznámit i čtenáři v Česku. Knížku do češtiny přeložila naše současná studentka Eliška Lanzová a já věřím, že se příběh odhodlané venkovské dívky bude líbit“, říká děkan fakulty profesor Josef Hynek.

Kniha této úspěšné kambodžské spisovatelky vyšla v roce 2017 v Kambodže pod názvem A Proper Woman a stala se nejprodávanějším titulem, který napsala v Kambodže žena. Jak sama autorka uvádí, nebývalý zájem čtenářů ji mile překvapil a dokázal, že píše právě o tom, co je jim blízké a co je zajímá. Od letošního listopadu si ji mohou čtenáři přečíst také v českém jazyce pod názvem Dcery Kambodže.

Kniha je autobiografickým dílem nejen o životě v Kambodže, vypráví o třech generacích žen a o společenských poměrech a zvyklostech v zemi. Autorka v knize popisuje svoji cestu k vysněnému cíli stát se spisovatelkou, která nebyla zrovna jednoduchá. „Rodina mě naštěstí neskutečně podporovala. Už moje maminka chtěla studovat, ale okolnosti jí to nedovolily. O to více jsme se radovali, když mně se ten sen splnil.“

Jak Thavry uvedla na setkání v posluchárně plné studentů a dalších hostů, pochází z velmi skromných poměrů, a když se jí naskytla možnost studovat v Česku, neváhala. Studium na hradecké univerzitě bylo pro ni velkým přínosem a pomohlo jí v jejím dalším životě. „Někteří lidé si neuvědomují, jaké mají možnosti a jak dobře se mají. Naproti tomu jsou na světě tací, kteří si musí vše vybojovat a jít si tvrdě za svým cílem, pokud chtějí něčeho dosáhnout“, říká mladá spisovatelka.

Thavry si našla svoji cestu vedoucí ke svobodě a volnosti. Ač má dle kambodžské tradice za sebou již několik nabídek k rodinami domluvenému sňatku, sama se svobodně rozhodla pro život s českým partnerem, kterého poznala při studiích na FIM. Nyní žijí v Kambodže a pracují v nakladatelství, které spolu založili.

Zuzana Dostálová, děkanát FIM UHK