S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás ve věku 78 let navždy opustil profesor Martin Gavalec, skvělý matematik, vědec a také vážený a vždy usměvavý kolega.

Prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc. se narodil v Žilině. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor matematika.

Než se na začátku roku 1998 stal pracovníkem Fakulty informatiky a managementu UHK, pracoval profesor Gavalec na Fakultě elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích.

„Po nástupu na naši univerzitu se okamžitě stal aktivním a plnohodnotným členem Katedry informačních technologií. Svým analytickým přístupem k řešení problémů a smyslem pro detail inspiroval jak kolegy, tak doktorandy, kteří díky jeho systematickému a poctivému vedení našli další cestu ve studiu a pracovním životě. Profesor Gavalec byl charakteristický svou pozitivní a nekonfliktní povahou. Jeho klidný a rozvážný přístup byl oporou všem kolegům, kteří řešili odborné pracovní problémy. U Martina Gavalce se pomoci a podpory dostalo každému, kdo o ni požádal,“ uvedl s lítostí vedoucí Katedry informačních technologií profesor Vladimír Bureš.

Profesor Gavalec byl úspěšným řešitelem několika projektů základního výzkumu Grantové agentury České republiky. Byl zakladatelem a vedoucím pracovní skupiny ODEMA (Optimatization and Decision Making), věnoval se výuce a výzkumu různých oblastí matematiky. V posledních letech řešil problémy v oblasti nestandardních optimalizačních metod a extremální algebry, kde patřil ke špičce ve svém oboru. Zabýval se také fuzzy a soft computing metodami. Důkazem jsou pravidelné publikace výstupů v časopisech jako Information Sciences nebo Fuzzy Sets and Systems, které patří mezi deset nejprestižnější časopisů na světě v oborech počítačové vědy a aplikovaná matematika. V roce 2006 byl po úspěšném jmenovacím řízení na Ostravské univerzitě jmenován profesorem v oboru Aplikovaná matematika.

Také děkan Josef Hynek na profesora Gavalce vzpomíná v samých superlativech: „Martin Gavalec byl výjimečný kolega, který pravidelně publikoval v prestižních časopisech, získával vědecké granty a patřil k nejlepším vědcům na fakultě i celé univerzitě. Přitom byl vždy velice skromný, milý a ochotný pomoci. Kromě jemného smyslu pro humor jej budu mít navždy spojeného s obyčejnou tužkou a sešitkem či jen listem papíru, na kterém při jakékoliv nudné poradě nebo i v přestávce mezi zkoušením u stánic okamžitě začal rozvíjet své algebraické teorie. Skvělý matematik a současně i velice vnímavý a přátelský člověk.“

Mezi nejprestižnější publikace a vědecké práce prof. Gavalce patří monografie Periodicity in extremal algebras  (2004), monografie Decision Making and Optimisation (2015) a celostátní vysokoškolskou učebnici Algebra a teória čísel  (1995). Byl řešitelem několika úspěšných projektů GAČR, například projektu Diskrétní a nekonvexní optimalizace v ekonomii a managementu. Mnoho svých výsledků publikoval v prestižních vědeckých časopisech, např. Fuzzy Sets and Systems, Information Sciences, nebo Mathematics. Vychoval řadu úspěšných doktorandů.