Akademický senát Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové zvolil 12. dubna 2016 na své veřejném zasedání nového kandidáta na funkci děkana. Stal se jím prof. Josef Hynek, současný rektor Univerzity Hradec Králové (UHK).

volby11

Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., byl po odstoupení druhého kandidáta studenta Bc. Tomáše Zemka jediným uchazečem o tuto funkci. Navrženému kandidátovi po krátké debatě odevzdalo v tajné volbě svůj hlas všech devět členů Akademického senátu Fakulty informatiky a managementu (FIM) a byl tedy zvolen jednohlasně hned v prvním kole. Profesor Hynek ve funkci děkana vystřídá docenta Václava Janečka, jehož mandát po uplynutí dvou funkčních období k 30. červnu 2016 končí.

Prof. Hynek bude jmenován do funkce děkana FIM rektorem Univerzity Hradec Králové 1. července 2016.

Čerpáno z tiskových zpráv UHK.