Letošní krajské kolo Logické olympiády v Hradci Králové se uskutečnilo opět na půdě Univerzity Hradec Králové, tentokrát však přímo v budově Fakulty informatiky a managementu, se kterou máme dlouholetou výbornou spolupráci.

Už když jsme krajské kolo před měsícem připravovali, byli jsme oslněni úžasnou vstřícností a skvělou organizací ze strany fakulty. Počínaje panem děkanem, katedrou informatiky a kvantitativních metod, přes všechny úžasné ženy ze sekretariátu děkanátu až po paní Holubičkovou, která vše skvěle zkoordinovala. Soutěže samotné se tradičně účastnil pan docent Pavel Pražák, se kterým úspěšně spolupracujeme již několik let na bázi výpomoci z řad studentů, kteří nám výrazně pomáhají při opravování testů. Pan docent všechny naše soutěžící přivítal a společně s paní proděkankou Petrou Poulovou ještě předávali ceny těm nejúspěšnějším soutěžícím ve všech kategoriích. Ocenění tak kromě cen od sponzorů dostali dárky i od fakulty. Sponzorsky na ceny pro soutěžící přispěli opět Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové a firma Epson svými tiskárnami. Z řad sponzorů přišli soutěžící pozdravit paní náměstkyně hejtmana Martina Berdychová i samotný pan hejtman Jiří Štěpán. Dorazila i paní Jana Kudyvejsová z Českého rozhlasu Hradec Králové, z vysílání se tak krátkým vstupem s reakcemi dětí mohli o soutěži dozvědět i rozhlasoví posluchači.

Na fakultu jsme přijeli v sedm ráno, abychom stihli všechno připravit, vše domluvené fungovalo, měli jsme připraveno vše, o co jsme požádali, i naše dodatečná přání byla okamžitě splněna. Akce zkrátka byla zajištěna po stránce organizační, od nákladních vozíků, označených logem naší olympiády, přes zajištění IT techniky a dokonalého prostředí zasedací místnosti děkanátu, určené pro tým opravujících soutěžní úlohy. Prostředí fakulty je vhodné nejenom pro soutěžící, ale i pro jejich doprovod, jenž může účelně a příjemně strávit čas v relax zóně, která mimo jiné disponuje vlastní pekárnou, připravující bagetky, štrúdly, všemožné dezerty a vynikající kávu. Měli jsme připraveno i místo pro registraci účastníků (nedaleko recepce a relax zóny) a šipky, podle kterých soutěžící spolehlivě trefili do posluchárny J1.

Před osmou hodinou se již začali trousit první zájemci o celkové vítězství. Soutěž samotná začínala v půl deváté. Nejprve jsme přivítali v kategorii A žáky 3. až 5. ročníku. Dostavilo se 55 z 60 pozvaných. První část soutěže tvořil písemný test, na jehož 20 úloh měly děti čas 30 minut. Po přestávce je čekal promítaný test – opět 20 úloh, na které měli pouze dvacet minut s tím, že k úlohám se nelze vracet a náročnost je oceněna více body i dotována delším časem na vyřešení. Soutěžící vybírali správnou odpověď vždy z 5 možností.

Soutěži mohli být přítomni i doprovázející rodiče či pedagogové, aby viděli, jak náročnou soutěž dokážou jejich děti absolvovat. Měli však také možnost využít tento čas k tomu, aby se sešli s koordinátorkou podpory nadání v Královéhradeckém kraji Emer, která byla při naší soutěži rovněž přítomna a poskytla jim cenné informace. Po další přestávce mohly děti ještě prokázat své logické myšlení při hádankách mimo soutěž a získat nějakou sladkost.  Tuto dobu jsme využili k tomu, abychom stihli opravit všechny testy a nasázet výsledky do počítače, abychom během chvíle zjistili, kdo bude oceněn, kdo vyhrál a kdo všechno postoupí do celostátního kola.

V 11 hodin začínala kategorie B (žáci 2. stupně a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) pro 57 ze 60 pozvaných semifinalistů a v půl druhé kategorie C pro studenty středních škol. Středoškoláci dali v největší míře přednost prázdninám a volnu a soutěžit jich přišlo pouze 45. Proto jsme ocenili, že většina z nich (minimálně 35) vydržela až do konce, cca do šestnácti hodin.

V každé kategorii jsme oceňovali 10 nejlepších, 3 nejlepší v kategoriích A a B a 4 nejlepší z kategorie C postupují do celostátního kola, které se koná 25. listopadu v Praze. Do celostátního kola je pozváno 195 nejlepších z celé republiky, kteří vzešli ze 14 krajských kol. Počet postupujících se určuje podle počtu účastníků v jednotlivých krajích. Tradičně nejvíce postupujících bývá ze Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Každoročně pracujeme na tom, abychom oslovili k účasti ještě více škol, nicméně náš kraj patří mezi ty kraje, kde je počet finalistů nejnižší.

Soutěžící na prvních místech obdrželi elektroniku (již zmíněné tiskárny firmy Epson, tablety, chytré hodinky, externí harddisky, čtečky, sluchátka), další ocenění získali deskové hry a hlavolamy, případně knihy logických hádanek.

Jak tedy naše soutěž dopadla?

Tradičně bývají úspěšnější v soutěži logických úloh chlapci. V kategoriích A i B se mezi 10 nejlepších propracovaly vždy dvě dívky. Mezi nejmladšími se jim to však povedlo na stupně vítězů. V kategorii C dívky byly úspěšné stejně jako chlapci, půl na půl.

Zatímco kategorii B i C vyhráli studenti královéhradeckého Biskupského gymnázia, v kategorii A zvítězila dívka z Kostelce nad Orlicí.

V kategorii A nás budou v Praze reprezentovat zástupci z Rychnovska, Hradecka (Michal Hrnčiarik) a Trutnovska (Sofia Movchanskaya). V kategorii B se pokusí o úspěch studenti Gymnázia Boženy Němcové Lukáš Poul a Petr Podolský. V kategorii C doplní tři zástupce z Biskupského gymnázia (Jan Šťásek, Barbora Dohnalová) studentka gymnázia v Jaroměři Valentina Tomšů.

Vítězi Logické olympiády se stali Zuzana Sajdlová, Matouš Pokorný a Ondřej Metelka.

Blahopřejeme vítězům, postupujícím i všem účastníkům.

Děkujeme sponzorům i pracovníkům fakulty, v neposlední řadě děkuji svým kolegům Romaně, Petrovi, Bohoušovi, Mílovi, Kláře, Ireně, Emer, Věrce a Honzovi a všem studentům, kteří nám pomohli s hladkým průběhem soutěže.

Marta Kubánková
marta.kubankova@mensa.cz

Fotogalerii připravujeme.