V úterý 10.4. se v rámci spolupráce Katedry aplikované lingvistiky FIM a Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy konala pod vedením dr. Mračka přednáška s názvem  Rešeršní dovednosti a překlad do nemateřského jazyka.

Přednáška byla rozdělena do dvou částí. V první části se studenti seznámili se základními strategiemi překladatelství, které by měl překladatel zvládnout, aby dosáhl akribie překladu cíleného textu. Dr. Mraček zároveň studentům ukázal, co všechno by měl překladatel ověřovat při překladu literárních i neliterárních textů a jaké zdroje může překladatel využívat. Jednalo se zejména o práci s Českým národním korpusem, NGramem či Goooglem.

Druhá část přednášky se týkala překladu do cizího jazyka. Na výsledcích nedávné studie provedené za účasti studentů překladatelství i profesionálních překladatelů dr. Mraček ukázal, v čem spočívají hlavní obtíže překladu do nemateřského jazyka a jaké jsou nejčastější gramatické a stylistické chyby v překladech z češtiny do angličtiny. Již nyní se těšíme na další podobné setkání.

Blanka Klímová,
vedoucí Katedry aplikované lingvistiky