Dne 28. 3. 2018 se konala zvaná přednáška na téma Informační bezpečnost v praxi. Přednášejícím byl renomovaný odborník ing. J. Středa – ředitel regionálního obchodního centra společnosti AutoCont CZ a.s.

Studentům byla představena tato problematika z pohledu teorie i praxe. Hned v úvodu byly připomenuty aktuální úniky informací spol. Facebook, Alza nebo závažná hrozba jménem ransomware. Nebyla vynechána problematika legislativy, spojená se zajištěním bezpečnosti informací. Zmíněna byla zejména klíčová norma ISO 27000 z pohledu historického i jejího aktuálního užití v České republice. Studentům byly obeznámeny role úřadů, které zajišťují ochranu dat a informací. V neposlední řadě, pro podporu motivace studentů ke studiu této oblasti, byly představeny klíčové požadované dovednosti na různé pracovní pozice spojené s kybernetickou bezpečností.

Jak pan ing. J. Středa poznamenal, ne ze všech studentů musí být programátoři. I nadále bude růst poptávka po odbornících právě z oblasti kybernetické bezpečnosti. Naše fakulta má v tomto směru co nabídnout, což dokládají mj. zmíněné výsledky našich studentů panem ing. J. Středou, které se v této oblasti ve světě prakticky uplatnily.

Martina Husáková
Katedra informačních technologií