I letos se akademici Fakulty informatiky a managementu UHK připojili k těm, kteří si každoročně připomínají magické číslo π a připravili na toto téma zajímavé matematické odpoledne – 7. ročník Dne π na FIM.

V tomto roce se podařilo načasovat tradiční akci přímo na klíčové datum, tedy na 14. března 2019. Čtyři desítky středoškoláků tentokrát v přednášce π (ne)zná míru docenta Pavla Pražáka, Ph.D., pronikly do tajů obtížného světa míry, posloupností a integrálů.

Po občerstvení v podobě stylově ozdobených donutů následoval workshop s názvem Měříme kruh s GeoGebrou pod vedením  Mgr. Jiřího Havigera, Ph.D., a ing. Petra Bauera, Ph.D.

Zájem studentů o workshop byl velký, a tak se konal ve zcela zaplněné největší počítačové učebně FIMky. „Workshop, ve kterém si žáci vyzkoušeli výpočet obsahu kruhu nejprve metodou Monte Carlo a poté pomocí numerické integrace obdélníkovým a lichoběžníkovým pravidlem, navazoval na přednášku, kde byly základní pojmy již vysvětleny, což nám umožnilo začít rovnou s implementací obou úloh,“ říká nový člen týmu Dne π, vyučující na Katedře informatiky a kvantitativních metod dr. Petr Bauer a pokračuje: „Všichni účastníci obdrželi hned v úvodu průvodní text s popisem hlavních kroků, takže se vesměs rychle zorientovali a zvládali pracovat samostatně. Drobné nejasnosti se dařilo řešit za běhu i díky pomoci ze strany doprovázejících učitelů a žáků navzájem. Vše se nakonec podařilo prezentovat ve stanoveném čase. Doufáme, že se žákům workshop líbil a bude je motivovat k dalšímu studiu matematiky a informatiky,“ dodává dr. Bauer.

Spokojenost středoškoláků potvrzují slova paní Mgr. Dariny Vrzáňové ze Střední průmyslové školy stavební Hradec Králové: “Letošního Dne π jsem se s žáky naší školy zúčastnila poprvé. Kladnou odezvu měla úvodní přednáška, i když se naši žáci s teorií posloupností ani limitami vzhledem k svému věku ještě nesetkali. Přednášející docent Pražák se snažil danou problematiku přiblížit poutavě a srozumitelně. Velice se líbil následný workshop, protože vhodně nakreslené  obrázky jsou jim přece jen daleko bližší, než dlouhé zápisy vyjádřené pomocí matematických vzorců.“  Jak uvedla Darina Vrzáňová, nejvíce však žáky zaujal závěr workshopu, kdy dr. Haviger vysvětlil důležitost výpočtů v praxi na konkrétních příkladech.

Do Hradce přijela i menší skupina z vyššího gymnázia v Hořicích, dokonce v době konání jarních prázdnin. „Jezdíme na tuto akci pravidelně. Dle vyjádření našich studentů jsou přednášky zajímavé a zároveň z velké části dobře srozumitelné a svojí náročností přiměřené. Rovněž práce v GeoGebře jim nečiní problém, takže se rádi účastní workshopů. Také ten letošní hodnotili vesměs pozitivně. Předpokládám, že příští rok dorazíme opět ve větším počtu,“ říká RNDr. Evžen Müller ze Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice.

https://www.facebook.com/ZemedelskaAkademieHorice/posts/2125478534206031

-vp-