Zástupci Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové převzali 25. března 2019  sponzorský vůz od firmy ŠKODA AUTO a.s. do bezplatného ročního užívání.

Jednou z priorit FIM UHK je připravit své studenty do profesního života také prostřednictvím úzké spolupráce s mnoha podniky a institucemi. Absolventi pak na trhu práce nemají problém a tuto péči ze strany fakulty velmi oceňují. Spolupráce se „škodovkou“ je toho příkladem, jak potvrzují slova jednoho z absolventů, doktoranda Ing. Denise Šefary: „Ve ŠKODA AUTO působím v oddělení IT. Pracuji zde čtvrtým rokem, konkrétně v útvaru zabývajícím se systémovou podporou prodeje a marketingu. Mimo to jsem členem projektového týmu, který se soustředí na spolupráci s univerzitami a vysokými školami,“ uvádí Ing. Šefara, který je zároveň ambasadorem pro spolupráci právě s FIMkou a pokračuje: „Smlouva o spolupráci FIM UHK a ŠKODA AUTO mimo jiné umožňuje zaměstnancům ŠKODA prohlubovat si vzdělání na fakultě. Studenti FIMky pak například mohou absolvovat stáže ve ŠKODA IT, účastnit se exkurzí s přesahem do IT či participovat na zajímavých projektech. Tímto způsobem byla například realizována eye-trackingová analýza pro webové stránky náboru ŠKODA AUTO.“ Díky podpoře ze strany automobilky v oblasti nákupu technologií pro výuku a výzkum byla dovybavena eye-trackingová laboratoř a také podpořen nákup licencí pro výuku SAP.

Každoročně se také firma prezentuje na veletrhu pracovních příležitostí HIT kariéra pořádaném fakultou, kde mají studenti jedinečnou šanci setkat se přímo se zástupci firmy a ptát se na vše, co je zajímá. Tento osobní kontakt bývá pro budoucí absolventy při výběru zaměstnání dost významný.

„Intenzivní spolupráce mezi fakultou a Škoda Auto probíhá již několik let. Kromě nabídek zajímavých přednášek, projektů či témat závěrečných prací pro studenty se podílejí pracovníci i studenti fakulty na řešení výzkumných projektů pro „škodovku,“ říká proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky docentka Petra Poulová a dodává: „V loňském roce se jednalo například o projekt založený na predikci potřeb náhradních dílů. Těšíme se, že na podzim společně uspořádáme už druhý Hackathon ŠKODA AUTO na FIM UHK.“

Kladně spolupráci hodnotí i dr. Pavel Čech z Katedry informačních technologií: „Studenti jezdí již řadu let na specializované exkurze do výrobních závodů Škoda Auto. Mají možnost prohlédnout si i přísně střežené prostory, které návštěvníci běžných exkurzí neuvidí. Jedná se například o výpočetní a datové centrum nebo centrum pro vývoj a testování vozů prostřednictvím virtuální reality. Studenti tak mají možnost se seznámit s výpočetními systémy, kde se v reálném čase vytvářejí obrázky vybraného vozu do webového konfigurátoru přesně podle požadavků konkrétního uživatele nebo si vyzkoušet manipulaci s 3D modelem Škody Octavie. Součástí exkurzí je i na míru připravená přednáška odborníků z řad zaměstnanců Škoda Auto. Studentům se tak dostávají praktické poznatky z oblastí zaměřených na podnikové informační systémy, IT Governance nebo IT architekturu. Mimo specializované exkurze podporuje společnost Škoda Auto fakultu i finančně. V posledních několika letech bylo možné z finančních darů od Škoda Auto pořídit nákladné přístroje do laboratoře, která monitoruje chování uživatele při návštěvě webových stránek, nebo získat licenci předního podnikového informačního systému.“

-vp-