Tradičně jednou v roce se setkává děkan Fakulty informatiky a managementu profesor Hynek u prostřeného stolu se studenty, kteří přijali jeho pozvání na snídani a s tím spojenou besedu. Tentokrát se listopadové pozvání týkalo specifické skupiny zahraničních studentů.

Prof. Hynek uvádí: „Z Ruské federace na FIMu aktuálně studuje 10 studentů, dalších 6 posluchačů máme z Ukrajiny a stejný počet je i z Běloruska. A jelikož naprostá většina z nich studuje v českém jazyce, rozhodl jsem se uspořádat snídani právě s touto skupinou studentů. Při setkání jsem se zajímal zejména o zdroje informací, díky nimž se rozhodli přijít do Hradce Králové, o kvalitu jejich jazykové přípravy a eventuální těžkosti, které jim studium v našem jazyce přináší.“

Jednou z těch, kteří výjimečné možnosti posnídat s děkanem v jeho pracovně využili, byla i studentka oboru Informační management Valeriia Biriukova z ruského Stavropolu. „Tuto školu mám moc ráda a hodně věcí jsem se tady naučila. Co mě osobně nejvíce “pálí” je zvládnout matematiku. Na snídani jsem přišla hlavně kvůli tomu, abych se seznámila s panem děkanem a jeho názorem na zahraniční studenty. A musím říci, že to bylo super,“  hodnotí akci Valeriia a dodává: „Hodně jsme mluvili o studiu, o životě v Čechách, rodinách. Také jsme diskutovali o tom, co dělat, aby se víc lidí z Ruska, Ukrajiny apod. o studiu na této univerzitě dozvědělo a přišlo studovat. Snídaně byla dobře připravena a všechno mi chutnalo. Velmi mne potěšila přátelská atmosféra.“

Kromě drobných studijních problémů, které samozřejmě řeší i studenti „domácí“, se mluvilo také o tom, že se zahraniční studenti studující v českém jazyce na samém počátku svého studia poněkud hůře začleňují. „Protože čeština není jejich mateřštinou, chvíli trvá, než jsou schopni se plně zapojit do aktivit českých studentů. A protože nestudují v angličtině, zůstávají tak i mimo spektrum aktivit, které pro zahraniční studenty organizuje náš Buddy System. To je samozřejmě velmi snadné napravit. Musíme o takovém problému vědět. A právě proto mají podobná neformální setkání u snídaně smysl“, dodává profesor Hynek.

-red-