Ve dnech 26. až 29. března navštívil Fakultu informatiky a managementu pan Brodie Mather, odborník z floridského centra počítačové bezpečnosti IHMC (Florida Institute for Human&Machine Cognition), jehož primárním cílem je vývoj systémů propojujících člověka a technologie.

Studenti i další zájemci měli možnost účastnit se dvou jeho přednášek – první z nich pojednávala o aktuálních výzkumných projektech řešených na IHMC a druhá byla odborně zaměřená na vizualizační techniky a nástroje pro velká data. Dále program návštěvy zahrnoval setkání s vedením fakulty a  také odborné workshopy v počítačových laboratořích, kde se

Brodie Mather na snímku první zleva.

vybraní studenti prakticky seznamovali s programovým řešením, databázovými strukturami a možnostmi dalšího rozšiřování vizualizační aplikace vyvíjené tímto centrem.

Návštěva z Floridy tak navazuje na úspěšnou oboustrannou spolupráci a je základem pro tvorbu dalších cest k předávání nových zkušeností v oblasti vizualizací velkých dat s možným využitím v počítačové bezpečnosti, byznysu, ekologii, vojenství a řadě dalších oblastí.

Díky předchozím dohodám absolvovalo v tomto výzkumném centru pracovní stáže již více než 20 studentů FIMky: „Pobyt na Floridě byl jedním slovem výborný! V IHMC pracují špičky ve svém oboru, takže můžete nasbírat spoustu nových zkušeností. Jako plus určitě beru, že v IHMC pracuje spousta dalších stážistů, takže si můžete najít nové přátele po celém světě,“ hodnotí svůj pobyt jeden z účastníků stáže Dušan Salay, student oboru Aplikovaná informatika.

-vp-