Ježíškovu štědrost letos pocítí chytří a pilní studenti Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK). Prospěchové stipendium, které pod stromečkem najdou, ale nespadlo z nebe.

Šedesáti tisíci korunami si na Vánoce přilepší dvanáct studentů FIM UHK, kteří si tuto částku zasloužili za své mimořádné studijní výkony v akademickém roce 2017/18. Jejich průměrná klasifikace za minulý akademický rok nepřesáhla hodnotu 1,1. Základní částku, tzn. 20 000 Kč, na kterou mají nárok všichni se studijním průměrem 1,25 až 1,5, dostane čtyřicet studentů. Z dvojnásobku této základní částky, tedy 40 000 Kč, se bude radovat patnáct studentů. Celkem tak fakulta vyplatí 67 studentům částku 2 120 000 Kč.

„V době, kdy mnoho studentů studuje často jen „na poloviční“ plyn a mnozí z nich dávají přednost přivýdělku před studiem, nám přišlo vhodné ocenit výrazněji studenty, kteří se snaží využít možností školy naplno a dosáhnout při tom i skvělých studijních výsledků. Jsme rádi, že nám náš stipendijní fond umožnil po přibližně dvou letech opět vcelku velkorysé navýšení základní částky o dalších 5 tisíc Kč“, říká docent Tomáš Kozel, proděkan pro studium.

Není to jen toto prospěchové stipendium, které se oproti minulému období navýší. Výrazněji finančně podpoří fakulta i ty studenty, kteří využijí širokou nabídku studijních výjezdů na partnerské zahraniční univerzity. Týká se to jak výjezdů v rámci programu Erasmus+, tak mimo evropských destinací. Výše příspěvku se řídí nákladností té které destinace. Například až 19000Kč dostanou měsíčně studenti mířící do Japonska, Jižní Koreje či Hong Kongu. Štědře také bude fakulta i nadále dotovat letní školy svých studentů v zahraničí, které se těší mezi studenty velké oblibě.

Věra Palánová