Neobyčejně nabitý program událostmi přinesl na FIMku letošní podzim. Kdo myslel, že díky chladnějšímu počasí zvolní, mýlil se.

Koncem října firma Unicorn ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové připravila pro studenty, absolventy i širokou veřejnost pestrý program. Celý den provázela témata jako je IoT, rozšířená a virtuální realita nebo elektromobilita vs. software. Do reálného světa zavedla přednáška Karla Schejbala, která řešila otázku, jak upoutat, případně neodradit personalisty, kteří věnují jednomu životopisu pár desítek vteřin. Na akci vystoupil také zakladatel a majitel Unicornu Vladimír Kovář, který představil svou cestu k úspěchu vedoucí mimo jiné i přes studium na FIM. Další foto z této akce najdete ve fotogalerii na konci příspěvku.

Sérii listopadových akcí pak odstartovala přednáška ředitele odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR pana Igora Blahušiaka. Zabýval se postavením Česka v dnešní Unii a poodkryl i zákulisí českých vyjednávání v Bruselu.

Hned ze tří přednášek si mohli zájemci vybírat v úterý 6. listopadu. Firma Quadient nabídla přednášku Ondřeje Havlíčka s názvem Design pro interakci, na kterou navazovalo vystoupení Radka Poskočila z téže firmy o Servisně orientovaná architektuře. Jak Evropa pomocí open source předchází blackoutům bylo téma třetí přednášky, a to odborníků firmy UNICORN. Ti se se studenty setkali ještě jednou v druhé polovině listopadu, kdy představili téma K čemu jsou dobré NoSQL databáze.

Další přednáškou se představila firma JABLOTRON. Ta prezentovala, jakým způsobem implementovala Microservices ve svém produktu. „Kolegové z JABLOTRONu zmínili i své „lessons learned,“ tedy problémy, které museli na cestě k výslednému systému řešit. Jedním z nich byla komunikace služeb pomocí zpráv, pro kterou využili platformu Apache Kafka. Přednáška vyvolala v závěru čilou diskusi a výměnu zkušeností napříč prezentujícími, studenty a posluchači z řad odborné veřejnosti,“ říká jeden z účastníků Pavel Kříž z katedry informatiky a kvantitativních metod.

Ekonomické téma Klíčové problémy eurozóny přilákalo 13. listopadu množství posluchačů do učebny J3. S tématem přítomné seznámil profesor Oldřich Rejnuš z Ústavu ekonomiky Vysokého učení technického v Brně, odborník na oblast finančních trhů.

Přednášky zvaných expertů bývají vítaným osvěžením výuky ve všech předmětech nejen těch finančních. V tomto duchu 13. 11. 2018 navštívil FIM prof., Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. s přednáškou na téma Klíčové problémy eurozóny. Prof. Rejnuš je ekonom a vysokoškolský pedagog Ústavu ekonomiky VUT Brno. Je odborníkem na oblast finančních trhů a je rovněž autorem řady publikací na toto téma. Plně obsazená místnost J3 sledovala jeho přednášku na aktuální a potenciálně výbušná témata jako vznik eura a důvody jeho nefunkčnosti, světová ekonomika a ekonomika EU, záchranný mechanismus eurozóny, co přivodí kolaps evropského finančního systému, co může nastat, jak se chránit. „Tato non-mainstream přednáška měla u studentů velký ohlas nejen kvůli závažnosti řešených témat, ale i díky léty praxe vybroušeným řečnickým schopnostem profesora Rejnuše. I přesto, že přednáška vyzněla svým výhledem pesimisticky, některé názory či zdroje jsou hodny delší diskuse či polemiky, významný pozitivní dopad na závěr nelze upřít. Publikum nemá obvykle možnost vyslechnout takto názornou, upřímnou a koncentrovanou kritiku dnešního finančního systému. Jasně pojmenovat chyby a ukázat zranitelnost moderní ekonomiky totiž dává publiku nový a reálnější pohled na svět, než s jakým ten den na FIM přišli, u některých i snahu dozvědět se víc. No a o to ve škole jde,“ hodnotí přednášku jeden z účastníků dr. Ivan Soukal z katedry ekonomie.

Program zimního semestru pak pokračoval ve svižném tempu a zval na další akce. Ten, kdo chtěl absolvovat vše, měl asi problém. Byly připraveny například příběhy trendy firem a osobností v rámci konference Trendy Business či 12. ročník studentské konference Student Business Forum. Ještě před tím bylo možné absolvovat ve dnech 23. a 24. listopadu dvoudenní maraton v podobě Datafesťáku 2018. I zde program přinesl kvalitní zábavu a současně poznávání nového.

Z dalších akci jmenujme například přednášku Mediální manipulace docenta Petra Žantovského, která se konala 29. listopadu či nahlédnutí do historie trampingu v podání legendárního Jiřího „Freda“ Jedličky v rámci kurzu Udržitelný cestovní ruch a regionální rozvoj, která 13. prosince sérii zvaných přednášek tento semestr završila.

-vp-