Každoročně město Hradec Králové uděluje své výroční ceny. Patří mezi ně Hradecká múza, Hradecká sportovní cena, Cena primátora za studentskou tvůrčí práci, cena Primus inter pares, jednou za dva roky pak Cena Františka Ulricha.  Občané Hradce rozhodují o Události roku Hradce králové.

Na slavnostním večeru konaném 1. května v prostorách Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v HK se laureátem letošní Ceny primátora za studentskou tvůrčí práci stal  student FIMky Ing. Denis Šefara, a to zejména za prohlubování spolupráce s praxí v oblasti informačního a znalostního managementu. Velice ochotně nám odpověděl na naše otázky.

Překvapilo vás udělení ceny? Jak se vám program večera líbil?

Překvapení je slabé slovo! Vnímal jsem už svou nominaci spíše jako sdělení, že jsem na základě svých aktivit byl vybrán pro posouzení a podařilo se mi dostat do nominací, ale na vítězství to nestačilo. Samotný ceremoniál jsem tedy bral jako zveřejnění výsledků, a když z úst primátora města zaznělo moje jméno, byl jsem přesvědčen, že se jedná o omyl. Můj údiv a zmatení bylo tedy zcela autentické. Celý večer byl dobře organizovaný, proto mě trochu mrzí, že jsem nebyl na variantu získání ceny dost připraven, což se odrazilo v mém následném projevu. 

Nominován jsem byl zejména za organizování a prohlubování spolupráce FIM s praxí, konkrétně se společností ŠKODA AUTO. Z toho je věřím patrné, že se nejedná o zásluhu jednotlivce. Působím v obou těchto organizacích a snažím se hledat synergie v jejich spolupráci. Bez podpory a ochoty na obou stranách, bych sám nic z toho pochopitelně realizovat nemohl.

Jste na FIMce doktorandem, co zde studujete a proč právě toto zaměření?

Velkou roli v pokračování na FIM ve formě doktorského studia sehrála moje zkušenost s výukou odborného předmětu již během posledního ročníku inženýrského studia. Tehdy mi bylo nabídnuto vykrýt dlouhodobou absenci tehdejších doktorandů při cvičeních. Měl jsem tak možnost si tuto nedílnou součást akademické dráhy vyzkoušet a našel jsem v ní zalíbení. Výzkumně se pod vedením svého školitele zabývám eye-trackingem, tedy technologií měření a kvantifikace očních pohybů, resp. jeho využitím v oblasti výzkumu lidského chování. V rámci disertace pak konkrétně v kontextu práce s business inteligence systémy a nástroji pro podporu rozhodování.

Současně pracujete pro ŠKODA AUTO,  čím se hlavně zabýváte? Proč zrovna „Škodovka“?

Pracuji v IT, náš útvar se zabývá systémovou podporou prodeje. Máme na starosti moduly ERP systému SAP pro skladování, prodej a logistiku (Warehouse management, Sales and Distribution), zajištujeme chod a rozvoj procesů ŠKODA PARTS CENTER (skladové a distribuční centrum originálních náhradních dílů a příslušenství), systémy pro komunikaci s celními úřady, obecnou fakturaci odběratelům ŠKODA, fakturaci vozů, prodejní systémy ŠKODA Motorsport a další.

ŠKODA AUTO pro mě představuje stabilního zaměstnavatele, jehož jméno jsem hrdý vyslovit. Vždy jsem se zajímal o automobily a na příležitost dělat IT ve firmě jejíž produkt je mi tak blízký a široce uznávaný, se zkrátka nedalo nereagovat. Už během pracovního pohovoru jsem ale apeloval na to, že bych rád dostal prostor Ph.D. studium dokončit. Jak i toto ocenění ilustruje, v tomto příslibu (a nejen zde) mi bylo vyhověno nad moje očekávání.

V čem vidíte hlavní přínos spolupráce školy s firmou ŠKODA AUTO? Jak se konkrétně vy v tomto procesu angažujete?

Pro univerzitu jsou jistě zajímavé možnosti exkurzí, zvaných přednášek apod. Vyzdvihnul bych ale podporu nejrůznějším sponzoringem a dary na nákup technologií pro výuku a výzkum. Touto formou byla na FIM dovybavena eye-tracking laboratoř, podpořen nákup licencí pro výuku se systémem SAP, nebo účast studentského týmu v soutěž ANA Avatar XPRIZE. Pro představu, kumulativně se darovaná částka na podporu zmíněných záměrů vyšplhala již na milion korun. V tomto procesu pomáhám FIM s výběrem relevantního záměru, formulací žádosti. Ty následně ve ŠKODA propaguji směrem k vedení, které žádosti posuzuje.

Studenti FIM mohou absolvovat stáže ve ŠKODA IT a přitom vypracovávat závěrečné práce či participovat na zajímavých projektech, kde je FIM pro ŠKODA AUTO v roli dodavatele. V posledních projektech realizovali studenti pod vedením akademiků z FIM eye-tracking analýzu webových stránek náboru ŠKODA AUTO, nebo analyzovali časové řady potřeb vybrané části sortimentu náhradních dílů a posuzovali vhodnost použití jednotlivých statistických metod pro jejich predikci. Věřím, že díky těmto aktivitám si mají možnost vyzkoušet práci na reálných projektech již během studia, což, mimo finanční odměnu za jejich práci, pomůže dotvořit jejich představy a očekávání od budoucího zaměstnání. Pro tyto aktivity jsem za ŠKODA projektovým vedoucím, kdy mám na starosti bezproblémový chod celého projektu a umožňuji oběma stranám jejich vzájemnou synchronizaci. Akademické svět je v mnohém od toho byznysového odlišný.

Kam byste se chtěl posunout v budoucnu, ať už v oblasti studií či profese?

Skloubit poměrně náročné zaměstnání a doktorské studium se mi daří právě díky oboustranně prospěšným aktivitám, které mají podporu mých nadřízených. Věnovat se studijním povinnostem nebo publikačním aktivitám bezprostředně po příjezdu ze zaměstnání vyžaduje vystoupení z komfortní zóny. Je nesmírně složité si s čistým svědomím užívat „volný čas“, když neustále myslíte na to, že by bylo vhodnější věnovat se studiu. Z tohoto pohledu je tak mojí jednoznačnou prioritou dokončit a obhájit disertační práci a zakončit tak doktorské studium.

V rámci profese se pozvolna začínám profilovat organizačním směrem, nechci ovšem zanedbávat své technické dovednosti. Expertíza SAP konzultanta je během na dlouhou trať, a tak i po několika letech zkušeností s tímto systémem je stále mnohé, co se učit.

Nechci předbíhat, ale z pohledu mého zaměstnavatele je Hradec Králové a jeho okolí díky FIM co do IT specialistů atraktivním regionem. Existují vize, kdy by zde mohly být kancelářské prostory a pozice s výkonem práce v Hradci Králové. Bude-li to v mých silách, budu se snažit tuto variantu prosadit a podpořit její realizaci.

Co vás baví ve volném čase, pokud ho máte…

Mimo zmíněnou zálibu v automobilech se již od mala aktivně věnuji fotbalu, byť s dovršením dospělosti tento sport plně ustoupil vzdělávání. Pohyb na hřišti v nižších soutěžích stále tvoří nezanedbatelnou část mých víkendů. Ačkoliv pocházím ze Smidar, od roku 2018 jsem občanem Hradce Králové, vybavováním vysněného bytu si spolu s přítelkyní plníme svůj sen. Ostatní moje volnočasové aktivity jsou obvykle spojeny s moderními informačními a komunikačními technologiemi.

-vp-

Také o tématu napsali:
https://www.hradeckralove.org/vyrocni-ceny-mesta-hradec-kralove-za-rok-2018-rozdany/d-68760

https://hradec.rozhlas.cz/hradec-kralove-rozdal-vyrocni-ceny-nejvyznamnejsi-udalosti-bylo-odhaleni-7907712

https://media.monitora.cz/pdf-preview/2094/61802780-0142afb88e951939d3ae/