Deset nejlepších studentů informatických oborů FIMky bylo oceněno na již tradičním předvánočním setkání s firmou Quadient.

„Cena QUADIENT pro nejlepší ajťáky“ se konala ve středu 12. prosince 2018 v sídle firmy. Pozvaní studenti měli za úkol během krátké prezentace představit nejen sebe, ale také svůj nejzajímavější projekt, který souvisel s IT. Hostitele také zajímalo, čím by se chtěli zabývat v budoucnu, co je baví.

Firma pro tyto studenty s vynikajícími studijními výsledky připravila zajímavé odměny i malé pohoštění. Neformální beseda měla příjemnou předvánoční atmosféru a určitě byla přínosem pro obě zúčastněné strany.

„Akci Quadient hodnotím vcelku pozitivně. Pro mě jako studentku posledního ročníku bylo zajímavé  seznámit se s náplní práce jednotlivých oddělení, poznat atmosféru ve firmě a prohlédnout si budovu Quadientu. Pro studenty, kteří se chystají hledat práci v oblasti, které se Quadient věnuje, byla akce určitě přínosná,“ říká Veronika Michelová a upřesňuje svou cestu k vynikajícím studijním výsledkům: „Žádný zvláštní recept na dobré známky nemám, snažím se chodit na přednášky, využít možnosti bonusových bodů apod. Ale myslím, že je to i hodně o štěstí.“


Na snímku zleva: Vladimír Maliniak, Jan Meliš, Alexandra Ivakhnova, Anna Borkovcová, Veronika Michelová, Petr Hofman a Jana Hamtilová. Dále byli oceněni Adam Ostruszka, Pavel Bořík a Ondřej Šimeček.

-vp-