Příjemné odpolední setkání s firmou Quadient zažilo 10 studentů oborů Aplikovaná informatika a Informační management, kteří dosáhli v minulém období nejlepšího prospěchu.

Akce se konala ve středu 14.března za účasti zástupců firmy Quadient, děkana fakulty profesora Josefa Hynka a docentky Petry Poulové. V úvodu představila hostitelskou firmu  Michaela Rýdlová, HR manager, která pak předala slovo svým kolegům zaměřeným na různé oblasti činnosti firmy.

Poté se prezentovali studenti, pohovořili o svých zájmech a hlavně o svých již realizovaných projektech a vizích do budoucna. Ocenění si letos odnesli Josef Bydžovský, Ondřej Caha, Matěj Daníček, Kateřina Frončková, František Linder, Martin Konvička, Barbora Pavlíková, Martin Šustr, Tomáš Valenta a Petr Weissar. Pro některé z nich nebylo prostředí firmy neznámé. Svými výjimečnými studijními výsledky byli nominováni opakovaně.

Program končil diskuzí studentů se zástupci firmy a lákavým občerstvením.

-vp-