V úterý 13. března 2018 pořádala Katedra informatiky a kvantitativních metod FIM (KIKM) již 6. ročník akce Den π na FIM.

V přednášce s názvem π na fraktály nestačí seznámil doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D. posluchače s konstrukcí a vlastnostmi nejznámějších fraktálních množin. Ukázal  mimo jiné i podobnost Archimédovy metody výpočtu čísla π s měřením délky anglického pobřeží. V závěru popsal fraktální Wallisovo síto, vycházející z přiblížení π pomocí nekonečného součinu. Ve workshopu Tajnosti kvadratické pod vedením Mgr. Jiřího Havigera, Ph.D. pronikli účastníci „do tajů“ známé paraboly y=x2, které mohli zkoumat s využitím programu GeoGebra. Od jednoduchých hříček s geometrickou podobností či „parabolickým“ násobením přešli v závěru ke konstrukci Juliových množin i známější množiny Mandelbrotovy.

Středoškoláci, kteří dorazili v doprovodu svých učitelů matematiky z Hradce Králové a Hořic, ale i studenti UHK měli také premiérovou příležitost ochutnat výborné muffiny s číslicemi rozvoje Ludolfova čísla, které pro tuto příležitost napekla a v barvách FIM nazdobila Kafekára.

Petr Beneš, pedagog hradeckého Biskupského gymnázia říká: „Jsem velmi rád, že jsem měl možnost zúčastnit se spolu se studenty naší školy všech ročníků „Dne π na FIM“. Na základě této zkušenosti musím smeknout před organizátory, že se jim daří ozvláštnit každý ročník něčím novým. Dle mého názoru se jedná o zdařilý způsob, jak nabídnout středoškolským studentům možnost seznámit se s vysokoškolskou matematikou a poměrně netradiční formou popularizovat tento ne pro všechny oblíbený obor. Mezi našimi studenty se podobné akce těší vždy velkému zájmu.“

Svůj pohled na akci přidává Václav Kheil, student 3. ročníku téhož gymnázia: „K matematice mám již od dětství kladný postoj. S číslem π jsem se poprvé setkal na prvním stupni základní školy při luštění křížovky s dědou. Jednu dobu jsem se dokonce učil desetinný rozvoj na několik desítek číslic. 

Když se naskytla nabídka dozvědět se o čísle π něco víc, neváhal jsem. První přednáška se nesla hlavně v duchu fraktálů. Ač jsem rozhodně nestihl pochopit vše, fascinovalo mě, jak může relativně jednoduchý princip vytvořit tak složitý objekt.  Workshop s grafickými ukázkami v geogebře mě utvrdil v mém úžasu o fraktálech a ukázal zajímavé informace o parabolách. 

Program obou bloků se mi líbil a rád bych za něj organizátorům poděkoval. Odnesl jsem si nové poznatky, zjistil, že Ludolfovo číslo se vyskytuje v matematice mnohem více, než jsem se domníval, a v neposlední řadě jsem měl možnost doslova ochutnat jednu z číslic čísla π v podobě dobrého muffinu.“ 

Se svým spolužákem souhlasí i Karolína Lexová: „Program byl rozmanitý, zajímavý a přínosný. Měli jsme možnost zažít něco odlišného od normálních hodin matematiky ve škole,“ a dodává: „Akci vnímám velmi pozitivně a jsem ráda, že jsem se mohla dozvědět mnoho nových informací, o kterých jsem ani netušila, že existují!“

Iva Vojkůvková, KIKM