Ve dnech 2. a 3. září 2021 se opět konaly konference a soutěž eLearning, které byly z důvodu pandemie COVID-19 minulý rok odloženy. Tentokrát se obě akce, které uspořádaly Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK), České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze a zájmové sdružení EUNIS-CZ ve spojení s mezinárodní konferencí 30th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), odehrávaly ve futuristických prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze. Na uspořádání konference a soutěže dále spolupracovala Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání a akce se uskutečnila za podpory Czech Convention Bureau CzechTourism.

Úvodní plenární přednáška byla přednesena profesorem Josefem Hynkem, děkanem FIM, na vysoce aktuální téma: Strategický management v internacionalizaci univerzity, a to z pohledu regionální univerzity jako je Univerzita Hradec Králové, která si i navzdory řadě problémům v tomto ohledu počíná na mezinárodní scéně velmi dobře.

Po plenární přednášce pak prezidentka konference eLearning a hlavní organizátorka soutěže eLearning docentka Petra Poulová zahájila soutěž. V tomto roce se do soutěže zapojilo celkem devět soutěžních eLearningových produktů jak z českých, tak slovenských škol. Všechny prezentované produkty byly velmi atraktivní a nesporně přispívají k zvyšování kvality nejen českých, ale i zahraničních vzdělávacích systémů, neboť řada z produktů byla vícejazyčná.

„Mě osobně zaujaly online nástroje pro procvičování matematiky (Math4U, http://math4u.vsb.cz) či interaktivní online materiály pro výuku různých předmětů ( https://vovcr.cz/portal). Proto se již těším na další ročník,“ uvedla autorka článku docentka Blanka Klímová, vedoucí Katedry aplikované lingvistiky na FIM UHK.

Odkaz na výsledky soutěže.