Na základě výsledků voleb a konkurzních řízení v roce 2016 je znám kompletní tým řídících pracovníků na Fakultě informatiky a managementu UHK na další funkční období:

Děkanát a senát:

prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. – děkan

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. – proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky, statutární zástupce děkana

doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum

doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti

Ing. Hana Šrámková, Ph.D., tajemnice

Mgr. Jaroslav Kacetl, Ph.D. – předseda Akademického senátu FIM

Vedoucí kateder a dalších součástí:

doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D. – Katedra aplikované lingvistiky

doc. Mgr. Ing. Petra Marešová, Ph.D. – Katedra ekonomie

doc. Ing. Vladimír Bureš, MBA, Ph.D. – Katedra informačních technologií

doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D. – Katedra  informatiky a kvantitativních metod

doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. – Katedra managementu

Mgr. Petr Hruša, Ph.D. – Katedra rekreologie a cestovního ruchu

Ing. Lenka Košťálová – studijní oddělení

doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. – Centrum základního a aplikovaného výzkumu

Ing. Karel Šrámek, Ph.D. – Institut moderních informačních technologií

Mgr. Dagmar El-Hmoudová – Institut dalšího vzdělávání FIM