Mezinárodní vědeckou konferenci „Hradecké ekonomické dny “ uspořádala ve dnech 31.1. – 1.2. 2017 Katedra ekonomie a Katedra managementu Fakulty informatiky a managementu UHK.

Cílem konference bylo především  prezentovat jak teoretické, tak aplikované články z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky a managementu. Hradecké ekonomické dny poskytnutím konference jako platformy prosazují myšlenku komunikace a kooperace vědců z různých oborů s experty z praxe. Experty z praxe jsou míněni především zvaní řečníci z České národní banky a podnikatelé.

Děkan FIM UHK profesor Josef Hynek zahajuje konferenci.
Děkan FIM UHK profesor Josef Hynek zahajuje konferenci.

Konferenci zahájili  rektor Univerzity Hradec Králové prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., děkan Fakulty Informatiky a managementu prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. a vedoucí Katedry ekonomie doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.

Hlavní referáty přednesli významní dva odborníci z akademického prostředí i z praxe. Prvním byl Ing. Radek Urban, ředitel odboru restrukturalizace ČNB a jeho přednáška s názvem „Bail-in as a game-changer in the recovery  and resolution Framework“, dále doc. Ing. Jaroslava Sixty, Ph.D. ředitel sekce makroekonomických statistik z ČSÚ se svou přednáškou „Současné trendy v makroekonomické statistice“. Následně  Ph.D. Agnieszka Tarnowskaz a Ing. Ivan Soukal, Ph.D.  seznámili  účastníky konference s problematikou změn cen v oblasti zemědělské výroby v České republice a Polsku.

Konference se setkala s pozitivními ohlasy z řad akademiků i studentů. Například Mgr. Jaroslav Kacetl, Ph.D. ji hodnotí takto: „Je to neobyčejná příležitost setkat se s kolegy z jiných českých i zahraničních univerzit. Vnímám konferenci jako dlouhodobě úspěšnou a věřím, že bude pořádána i v dalších letech. I letos se podařilo zajistit, aby úvodní přednášky zazněly z úst významných osobností na poli ekonomie. I další přednášející si připravili podnětné přednášky. Konference je vynikající příležitost zejména pro mladé vědecké pracovníky, kteří se mohou zocelit ve vedení přednášek před širokým a kritickým publikem, navíc si procvičují anglický jazyk.“

Jednání v sekcích pozitivně hodnotila Ing. Marta Martinová: „Velice zajímavá byla např. prezentace dalšího zvaného hosta  host Ing. Roman Klíma, který hovořil o příležitostech programu týkajícího se evropských dotací a spolupráce České republiky s Polskem, nebo také Slovenskem.“  Ing. Jan Hruška Hradecké ekonomické dny také chválí: „Dozvěděl jsem se spousty zajímavých informací a poznal mnoho nových lidí. Kromě toho, že jsem potrénoval svojí angličtinu a umění vystupovat před lidmi bylo hezké vidět, že se zaměstnanci univerzit z jiných zemí rádi vracejí na naší univerzitu, pomáhají si a podporují se.“

Už teď se účastníci dalšího ročníku konference mohou těšit na kvalitní odborníky, nové zaměření sekcí i nové publikační příležitosti pro své výstupy.