Posedmnácté přivítala Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové účastníky mezinárodní vědecké konference Hradecké ekonomické dny. Akce se konala ve dnech 5. a 6. února 2019 v prostorách Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové (OSV UHK) v areálu Na Soutoku.

Po oficiálním slavnostním zahájení v Aule OSV zazněla přednáška ekonoma Vladimíra Tomšíka, bývalého viceguvernéra ČNB a vedoucího kolektivu autorů publikace 100 let česko-slovenské koruny.  V tomto úvodním programovém bloku se také představil vzácný host, velvyslanec Izraele, jeho excelence Daniel Martin Meron.

Program celé konference byl rozdělen do několika tematických skupin:  Finanční inovace, Společnost 4.0 a současné výzvy v makroekonomickém kontextu, Podniková ekonomika a management, Regionální rozvoj a agrobyznys, Moderní trendy ve firemní a veřejné správě, Matematické modely ekonomických systémů a Transfer technologií.

Hned první den konference nabídnul všem zájemcům zajímavý Panel ČNB 100 let česko-slovenské koruny. Do Panelu se zapojil již zmíněný Vladimír Tomšík, který představil první kapitolu knihy 100 let koruny: Milníky měnové politiky. Dále vystoupil Oldřich Dědek, člen bankovní rady ČNB a bývalý národní koordinátor pro přijetí eura se zamyšlením nad přijetím jednotné evropské měny a debatu uzavřel Jan Filáček, vedoucí referátu měnověpolitické strategie a komunikace měnové sekce ČNB a také spoluautor publikace 100 let česko-slovenské koruny. Panel  moderovala Markéta Fišerová, ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB: „Česká národní banka už poněkolikáté využila skvělého odborného i organizačního zázemí HED k uspořádání vlastního programu v rámci této mezinárodní konference. Členové bankovní rady i experti ČNB, kteří zde již vystoupili, se do Hradce Králové vždy rádi vracejí,“ říká Markéta Fišerová.

Druhý den konference patřil tématům technologický transfer, ochrana duševního vlastnictví a komercializace. Sekce Technology Transfer byla organizována ve spolupráci s kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity. „Pro Jihočeskou univerzitu Kancelář transferu technologií bylo ctí společně spolupracovat a  podílet se na konferenci hlavně s ohledem na vytvoření speciální sekce věnované transferu technologií a novým vědeckým tématům, které byly v rámci této oblasti řešeny. Jedná se o unikátní a historicky první sekci vědecké úrovně v oblasti transferu technologií v České republice“, říká dr. Růžena Štemberková z Jihočeské univerzity. Do programu této sekce přispěl svým vystoupením i Tomáš Černický ze SeneCura, s.r.o.: „S velkou radostí a zároveň s úctou a vší vážností jsem přijal pozvání na tuto konferenci. Setkal jsem se zde s velice přátelským, inspirativním a tvůrčím prostředím. Konferenci jsem vnímal především jako příležitost pro navázání kontaktu s vědecko-výzkumnými týmy. Naše společnost zde spatřuje opravdu velký potenciál pro transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe. V neposlední řadě bych také rád zmínil perfektní organizaci a velmi profesionální pojetí celé konference, která působila takříkajíc kompaktním dojmem, jelikož se vše odehrávalo pod jednou střechou. Velký dík patří organizátorům…“. Pochvalnými slovy konferenci z programového i organizačního hlediska hodnotí také Ing. Pavla Matulová, Ph.D. z  Jihomoravského inovačního centra JIC: „Konference přinesla zajímavá  vědecká témata v několika ekonomických oborech. Velmi kladně hodnotím zařazení bloku České národní banky a sekce transferu technologií. Všechny příspěvky, které jsem měla možnost si vyslechnout, měly velmi dobrou úroveň a diskuze byly vždy přínosné. Díky mezinárodní účasti bylo možné diskutovat příležitosti mezinárodní spolupráce. Tato konference je velkým přínosem nejen pro akademické pracovníky, ale také pro studenty, kteří mají příležitost prezentovat výsledky své práce a srovnat  je a konzultovat se zahraničními pracovišti. Chtěla bych poděkovat celému organizačnímu týmu za výbornou a precizní přípravu akce.“

V průběhu večerního společenského setkání se účastníci konference dočkali mimo jiné vyhlášení nejlepšího příspěvku, jehož autor si odnesl finanční ocenění od mezinárodního nakladatelství Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), se kterým je už druhým rokem navázána spolupráce.

-vp-