Na pozvání bývalého studenta FIM UHK Ing. Pavla Pscheidla pracujícího ve společnosti H2O.ai se sídlem v Kalifornii se konference H2O World San Francisco 2019 zúčastnili zástupci Katedry informatiky a kvantitativních metod Ing. Barbora Tesařová, Ph.D. a Ing. Bruno Ježek, Ph.D.

Cílem cesty bylo, vedle účasti na konferenci, navázání vztahů a dohodnutí možné spolupráce především v oblasti studentských stáží ve společnosti H2O.ai.

Konference spojená s praktickým tréningem byla organizovaná společností H2O.ai jako dvoudenní akce. První den byl zaměřen na praktickou ukázku použití dvou hlavních produktů společnosti DrivelessAI a H2O. Semináře se účastnilo cca 1000 účastníků se svými notebooky, s možností prakticky si odzkoušet prezentované nástroje.

Po prvotním představení produktů a jejich aktuálního stavu i očekávaného vývoje v nejbližší době, byl dopolední tréning zaměřen na komerční produkt DrivelessAI. Na datových souborech byly prezentovány možnosti strojového učení při analýze dat a vizualizační nástroje. Odpolední tréning představil open source produkt H2O a je ho softwarové rozhraní v jazyce Python.  Seminář byl dobře připraven ve formě souborů pro Jupyter notebook.

Druhý den byl konferenční, zaměřený především na prezentaci společnosti, aplikací a lidí kolem umělé inteligence. Jednalo se o soubor přednášek, panelů a rozhovorů. Zajímavostí byl panel na téma „How to Became an Expert Data Scientist“, kde zazněly mimo jiné i odkazy na webové stránky, kde by měli zájemci o data science hledat informace. Jedním z nich byl server https://www.kaggle.com/ poskytující jednak výukové materiály a testovací datové sety, ale i možnost zapojení do soutěží a diskuzních fór.

Veškeré přednášky z konference jsou dostupné na serveru http://h2oworld.h2o.ai/h2o-world-san-francisco/.

-bt, bj-