Na konci června předstoupil Pavel Čech před Vědeckou radu FIM UHK, kde úspěšně obhájil svoji habilitační práci. S účinností od 1. 8. 2020, kdy mu rektor Kamil Kuča předal jmenovací dekret, se stal docentem v oboru Systémového inženýrství a informatika.

„Má práce byla na téma porovnávání UML modelů tj. modelů, jež slouží pro vývoj softwarových systémů. Podstata práce spočívala v nalezení podobností dvou UML modelů, a to i přesto, že se liší jejich vizuální reprezentace,“ vysvětluje čerstvý docent, který se své práci věnoval přibližně 5 let.

Pavel Čech působí na Katedře informačních technologií FIM UHK od roku 2003. V roce 2005 získal v rámci fakulty titul Ph.D. v oboru Informační a znalostní management. Vyučuje předměty zaměřené na objektové modelování a podnikovou informatiku. Během svého působení na FIM se mimo jiné podílel na realizaci projektů v evropských rámcových programech a na projektech Grantové agentury ČR. Participoval na přípravách mezinárodních workshopů a konferencí zabývajících se problematikou „chytrých“ technologií v pracovním prostředí.

V současné době se věnuje především projektům zaměřeným na uplatnění inteligentních technologií pro minimalizaci negativních dopadů tsunami, optimalizaci řízeného běhu dokumentů či zavedení bezpapírové laboratoře.

  • Ing. Pavel Čech. Ph.D. pochází z Hradce Králové, kde na Fakultě informatiky a managementu UHK vystudoval Informační management. Rád lyžuje. V minulosti se tomuto koníčku věnoval dokonce závodně.   -zd-