Vladimír Bureš dnes převzal jmenovací dekret, který byl prezidentem ČR podepsán 17. června tohoto roku. Profesorské řízení absolvoval na České zemědělské univerzitě v Praze v oboru Systémové inženýrství. Společně s ním bylo jmenováno dalších 62 profesorů a 18 profesorek.

Nově jmenovaný profesor Bureš působí na FIM UHK od roku 2003. V době, kdy studoval druhý ročník doktorského programu Systémové inženýrství a informatika, byl přijat na Katedru ekonomie a managementu. Přibližně rok poté ho s nabídkou učit Teorii systémů oslovil jeho školitel profesor Mikulecký. „Neměl jsem úplně představu o tom, čeho se to týká. Vzal jsem to jako výzvu a využil ji. Předmět vyučuji dodnes, nicméně jeho obsah jsem postupem času radikálně změnil. Od obecných popisů a vývojových diagramů se zaměření přeneslo na modelování systémové dynamiky a základy systémového inženýrství,“ vzpomíná na své začátky Vladimír Bureš, který v současnosti působí jako vedoucí Katedry informačních technologií. Habilitační práci s názvem „Multidisciplinarita znalostního managementu z perspektivy systémového inženýrství“ obhájil v roce 2009 v oboru Systémové inženýrství a informatika na FIM UHK. Následně studoval dva roky dálkově MBA program v oboru Global management.

Kromě toho, že garantuje a vyučuje několik předmětů na bakalářském a doktorském stupni studia, je Vladimír Bureš momentálně vedoucím dvou výzkumných projektů. „První z nich je celkem prestižní, jelikož se jedná o národní podporu projektu COST (European Cooperation in Science and Technology) realizovaného v rámci evropského schématu Inter-Excellence. Zabýváme se v něm možnostmi konsolidace různých výzkumných metod a směrů zkoumajících tsunami. Druhým projektem, který mám na starosti, je projekt pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace, s názvem „Výzkum a vývoj nového SW řešení – Inteligentní robotické řízení dokumentů RPA“, jehož cílem je rozšířit existující DMS systém o inteligentní funkcionality,“ objasňuje profesor Bureš.

„Čerstvý“ profesor rád s nadsázkou upozorňuje na to, že se podílel na řešení projektů u dvou držitelů Nobelovy ceny. Například Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni pomáhal vytvořit metodiku pro hodnocení znalostních a technických projektů. Zmiňovaná agentura získala v roce 2005 Nobelovu cenu za mír.

„Od roku 2003 doposud byly mé úspěchy a neúspěchy vždy výrazně spojeny s tím, jací lidé se kolem mě pohybovali. Vzhledem k úspěšnému jmenování je zřejmé, že jsem na kolegy měl štěstí. Od počátku se mnou kráčí Peter Mikulecký a Pavel Čech. Ve finále mi svou podporou velmi pomohli profesor Hynek a profesor Slabý. Mezi začátkem a současností by pak bylo možné jmenovat velké množství kolegů a kolegyň, jejichž výčet by byl asi příliš dlouhý. Proto mi snad odpustí, když jim poděkuji takto anonymně,“ uzavírá Vladimír Bureš.

Když zrovna nevyučuje nebo nebádá, tak rád opakovaně dokola sleduje seriály jako je Teorie velkého třesku a Futurama nebo akční filmy z produkce Hong Kong, ale nepohrdne ani dokumenty o druhé světové válce nebo přírodovědnými dokumenty. Baví ho běhání, rád podniká výlety s rodinou a občas navštíví hodiny tance pro dospělé začátečníky. -zd-