aneb Kulturní studia v praxi na Kuksu s Ingrid, Angelou, Kevinem, Leah, Kayi, Ruby, Magdou a Vojtou aneb Ohlédnutí za letní školou CZECH IT OUT – Summer School 2017

Multidisciplinární předmět Kulturní studia v sobě zahrnuje střípek filosofie, geografie, historie, sociologie, politiky, vzdělávání a dalších oborů. V ‚naší škole‘ byla v průběhu 8 hodin diskutována témata: a) významné pojmy z daného předmětu jakými jsou kultura, dědictví a identita, b) srdce Evropy – geografická pozice a historické milníky, c) společnost – tradice, hodnoty, zvyky, víra a životní styl, d) zaměřeno na kulturu – hudba, umění, literatura a film.

Při výuce byl brán v potaz zájem studentů a jejich síly. Naše výuka probíhala v posledním týdnu letní školy, přičemž většina studentů se samozřejmě věnovala nadšeně a hojně poznávání krás města, seznamování se s našimi zvyky, cestování atp. i před výukou Kulturních studií J.  To byla pro mě výzva. Dílo se zadařilo a dosah mého enthusiasmu překročil školní lavice. Skupinka pěti studentů mě požádala, abych jim pomohla přichystat poslední jednodenní výlet před odjezdem domů. Když jsem se jich zeptala, kde všude byli, destinace a jejich množství byly přímo ohromující, například Řím, Vídeň, Budapešť, Wroclaw, Berlín, včetně Prahy a Brna. Nuže chtělo to něco skromnějšího a jiného, města už ne. V okolí máme malebné zámky a proložit je procházkou se nezdálo být tak špatným nápadem. Studentům jsem poslala nabídku s odkazy na nejbližší zámky a parky: Kuks, Opočno, Častolovice, Kostelec nad Orlicí (spjatých se slavnými rody: Hrabě Špork, rodina Colloredo Mannsfeld, Sternbergových a Kinských), k tomu jsem přibalila pevnost Josefov a také možnost výšlapů: Potštejn či Orlické hory. Studenti bádali a studovali nad nabídkou velkou s ohledem na tak málo času. Uvízli jsme v e-mailové komunikaci a standardní schůzka byla nutná.

Kulturní studia v praxi na Kuksu

Tady začíná organizace výletu na Kuks. Ptám se: A o co takhle jít do přírody (města znáte)? Jste stateční? Máte dobré boty? Cestovatelé byli úžasní – kývali hlavinkami, ještě v průběhu schůzky si našli odjezdy vlaků…  Nuže – za tři dny jela skupinka pěti nadšenců vlakem z Hradce do Jaroměře, kde jsem čekala s kolegyní Magdou – výtvarnicí z pedagogické fakulty, expertem na umění a báječnou organizátorkou. Pak jsme pokračovali dvě zastávky starou mašinkou na barokní zámek Kuks (https://www.hospital-kuks.cz/en, https://www.hospital-kuks.cz/en).

Na cestě k Betlému

Z mininádraží v polích jsme se vydali na 12 kilometrovou naučnou stezku poli, loukami a lesem k Braunovu Betlému, dále zastávkou na vynikající oběd ve starém mlýně, následnou návštěvou pískovcového lomu a obdivováním se děl středoškolských studentů, podél řeky na zámek Kuks a do jeho zahrad.

Andělé

Studenti byli báječní, stále se usmívali a smáli a neúnavně se ptali. A já jsem hovořila a hovořila a hovořila – o stromech, květinách, umění, jaké lesní plody jíst a nejíst.. někteří studenti poprvé jedli v lese borůvky, ostružiny a maliny. Jaké bylo moje a kolegyňky zděšení, když hodlali schroustnout něco – co určitě borůvka nebyla  – nuže pak poslušně nosili ukázat každou bobuli, kterou chtěli sníst – ještě že si k tomu vše fotili. Neopomenuli jsme ani jednu ceduli na naučné stezce (já za to vskutku nemůžu – cestovatelé chtěli vše znát).

Seznamování se s tradicemi – manikúra českých holčiček

Na tradice přišlo netradičně. Kolegyně Magda nás naučila dětské manikúře. Děvčata z Taiwanu a jedna dívka z Malajsie byly nadšené – stačí se podívat jak.

 A já jsem povídala a povídala….

Tentokráte filosofujeme u Břehu života a smrti.

Ani jednu sochu jsme neopomenuli

Poslední dvě hodiny jsme strávili se ´Ctnostmi a Neřestmi´. Magda měla připravený seznam atributů ke každé z alegorických soch a studenti hádali, která socha je která. Myslela jsem si, že tři sochy budou stačit ke hře, ale ne, my jsme statečně odhádali a okomentovali všechny – a to já statečná jsem již andílky viděla.

Na nádvoří pro nás byly připraveny stupně vítězů – zasloužili jsme si to!

Ve čtyři odpoledne jsme jeli vlakem do Hradce a na báječný výlet vzpomínáme všichni.

Dobytí Kuksu – dobití průvodci

Průvodci:  kolegyně Magda se synkem Vojtou a já – studenty nazývaná Ava a cestovatelé a studenti předmětu Kulturní studia: Ingrid, Angela, Kevin, Leah, Kayi a Ruby.

Miroslava Černá
Katedra aplikované lingvistiky FIM UHK


PS: Abyste věřili, že poznávání mělo úspěch – neskromně přikládám e-mail od Angely

Dobrý den~~~Teacher Ava,

You are the most fascinating and the most energetic teacher I have never met ! I consider myself lucky to have you as the teacher, and we really really enjoy the trip to Kuks ! It’s amazing to us that we can study in the forest !

I look forward to seeing you again in the future,thank you very much for all the hard work you have put in to make our Cultural Studies interesting and fun ! 

Best Wishes,

Angela Lai 😘