Moderní přístupy k řízení podnikové informatiky směřují k informatice orientované na služby. Klíčovou roli zde hraje metodika ITIL, která je de facto standardem pro dodávání IT jako služby.

V rámci předmětu Podniková informatika II se konala 25. 10. 2017 zvaná přednáška na téma Agile + ITIL zaměřená na představení agilního způsobu implementace ITILu. Přednáška byla vedena odborníky z konzultační společnosti GuideVision.  Ta poskytuje konzultační služby v oblasti plánování a řízení služeb významným firmám jako např. KBC, Innogy nebo McKinsey. Kromě základního představení agilního přístupu a ITILu zazněly i zkušenosti z reálných projektů, kdy několika hodinový výpadek IT může znamenat i mnoha milionové ztráty.

Přednášející také několikrát zmínili možnost spolupráce studentů FIM UHK se společností GuideVision, která má pobočku i v Hradci Králové. Pro studenty vyšších ročníků to může být perspektivní uplatnění v oblasti, která se v České Republice zatím stále rozvíjí.

Pavel Čech
Katedra informačních technologií FIM UHK