Víkendový kurz vystupování, komunikativní dovednosti a hlasové průpravy absolvovalo začátkem dubna třicet akademických pracovníků Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Studenti FIMky se tak mají na co těšit, čekají je přednášky ve vylepšeném podání.

Zúčastněné čekal v malebném resortu Darovanský Dvůr u Plzně zajímavý program, který vedli opravdoví mistři slova – herci Jan Přeučil, Roman Štolpa, Petra Špindlerová a Zbyšek Pantůček. Na programu se objevila například relaxační a dechová cvičení, výuka rétoriky, způsoby zpracování emocí, energie či trémy. Kromě verbálních cvičení čekalo účastníky i každodenní protažení formou ranní jógy.

„Kurz byl velmi intenzivní a energeticky celkem náročný. Nicméně přidaná hodnota je značná, a to jak v rovině odborné tak sociální. Školitelé byli příjemní a vstřícní, vždy panovala dobrá nálada. Na nic netlačili a snažili se o uvolněný průběh, což se jim dařilo. Výborně bylo vybrané prostředí, ve kterém celá akce probíhala“, hodnotí program jeden z akademiků docent Vladimír Bureš.

Co bylo nejsilnějším zážitkem pro dalšího z účastníků, docenta Tomáše Kozla?: „Možnost prostřednictvím video záznamu shlédnout vlastní vystoupení a získat zpětnou vazbu a spoustu cenných rad od lektora Jana Přeučila, kterého se všichni předem neprávem obávali. Dále poznání, že jóga z nějakých pro mne neznámých důvodů opravdu funguje,“ a pokračuje: „Mně osobně kurz pomohl opět si uvědomit, že je třeba se na každé veřejné vystoupení připravovat nejen po teoretické, ale i hlasové a „dramatické“ stránce. Obsah přednášky nelze jen přeříkat, ale je třeba ho „odehrát“ tak, aby se posluchač nenudil a odnesl si co nejvíce poznatků a zážitků. V neposlední řadě mi kurz pomohl poznat řadu kolegů i jinak než z běžného potkávání na FIMce,“ dodává docent Kozel.

Slova děkana, profesora Josefa Hynka potvrzují, že bylo uspořádání takové akce správnou volbou. „Každý dobrý učitel by podle mě měl být i trochu hercem, aby studenty přednášky bavily a v ideálním případě dokonce i nadchly. Víme, že u některých předmětů je to těžké,  ale právě proto se potřebujeme učit. Skvělí herci nám dali možnost nahlédnout do jejich profese a naučit nás alespoň pár technik či triků, které nám umožní se zlepšit.“

I ostatní účastníci považují kurz za přínos. Zejména ocenili možnost vidět ze záznamu nedostatky vlastního projevu, osvojit si metody pro uvolnění hlasivek a zlepšení artikulace. „Pod vedením charismatických lektorů jsme se skvěle nadechli a získali mnoho podnětů do další práce“, shrnuje své pocity Mgr. Iva Vojkůvková. „Uteklo to a nenudil jsem se a přitom se ledasco naučil. Užil jsem si to a chtěl jsem být právě tam a nikde jinde…,“ přidává na závěr další spokojený absolvent kurzu dr. David Chaloupský.

Kurz byl pořádán v rámci projektu „Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové“, reg. č.CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427

-vp-