Ve čtvrtek 11. dubna patřila pracovna děkana profesora Hynka studentům, kteří přijali jeho pozvání na společnou snídani.

Studenti měli možnost neformálně pohovořit s děkanem o všem, co je zajímá, co by chtěli vylepšit, změnit, ale i pochválit. Z důvodu omezené kapacity pracovny bylo nutné se na akci předem zaregistrovat. U jednoho stolu s dobrotami se tak s děkanem sešlo celkem šest studentů.

Jedna ze zúčastněných Ing. Lucie Novotná, studentka doktorského studia, říká: Typ akcí, které vyznávají obecně princip subsidiarity se mi velmi líbí. Máme tu spousty šikovných studentů a dávat jim ve správný čas a na správném místě prostor s jejich myšlenkami je skvělé. Ukazovat lidskou tvář fakulty (děkanátu) a otevřenou podporu studentů je za mě jeden z nejsilnějších marketingových nástrojů regionální univerzity…“

Hodnocení přidává i Dominik Horníček, člen AS FIM za studentskou komoru: „Snídani s děkanem vnímám jako vynikající krok od vedení fakulty k podpoření domácké atmosféry, která je pro FIM specifická. Obecně akci hodnotím velmi pozitivně. Pan děkan se hlavně zajímal o to, co je možné pro nás zlepšit. Velmi pozitivně vnímám také fakt, že se na snídani objevili studenti, kteří do poslední chvíle váhali, zda se zúčastní. Nakonec nad ostychem a obavami, že by nebylo o čem diskutovat, zvítězila odvaha a všichni účastníci zjistili, že opravdu není čeho se obávat. Já sám jsem Snídani s děkanem absolvoval v roce 2017 a za ty 2 roky se přátelský a kolegiální duch nezměnil. Samozřejmě prostory a podmínky ke studiu i oddychu se mění neustále k lepšímu, o tom byla hlavně řeč,“ říká Dominik a pokračuje: „Závěrem chci doporučit všem svým kolegům, aby se nebáli podobných akcí účastnit, zkoušeli nové věci a přispěli tak třeba k rozvoji fakulty. Popovídat si s panem děkanem u bohaté snídaně není nic nepříjemného. V případě, že by měli jakýkoliv problém, nechť se nebojí obrátit i na své studentské senátory, kteří mohou řešit třeba i to, že v době obědů je jedna mikrovlnka v Relaxu nedostačující.“

-vp-