Český rozhlasu Plus zorganizoval vědomostní soutěže s názvem Vyzyvatelé, do které pozval i zástupce fakult UHK. Své znalosti si poměřili studenti se svými pedagogy. Za FIMku se soutěže zúčastnil pedagog docent Vladimír Bureš, za studenty Ing. Andrea Vokálová a Vladimír Maliniak. Nabízíme pohled na akci očima Andrei.

Soutěž Vyzyvatelé byla skvělá a při jejím natáčení jsme si užili spoustu legrace. Tým produkce z rádia byl profesionální a byla radost vidět, co vše takové natáčení obnáší a kolik práce, osob a techniky za tím vším stojí.

V samotné soutěži Vyzyvatelé se ukázalo, že nejde o to vědět vše či se naučit stohy informací, ale spíše dokázat přemýšlet v souvislostech, poradit se mezi sebou a hlavně se až do konce nevzdávat. A to jsou podle mě klíčové vlastnosti pro úspěch nejen v univerzitním studiu. Z pohledu studenta myslím, že každého studujícího potěší, když vidí, že i respektovaný učitel taky něco neví a tento pořad tak pomohl studentům vidět učitele v novém světle. Jako studenti a akademičtí senátoři jsme s Vladimírem úspěšně dokázali, že se nebojíme reprezentovat svou alma mater i navenek a svojí účastí jsme se zasadili o zvýšení pozitivního povědomí o naší škole v rozhlasu a médiích.

Velké poděkování patří našim protivníkům z řad učitelů – doc. Burešovi a dr. Myšičkovi, protože pro nás byli opravdu těžkým soupeřem a vyhrát s nimi v soutěži pro nás znamená velkou poctu. Nakonec nesmím zapomenout poděkovat i kolegům politologům z FF Tomášovi Tázlarovi a Matyášovi Strnadovi, kteří prokázali, že studenti politologie jsou „chytří jak rádio“ a byli pro nás skvělými partnery ve hře!

Na druhou stranu nás trochu mrzelo, že se této události se nezúčastnilo více učitelů či studentů z naší fakulty, protože z ostatních fakult tam bylo více lidí na fandění.  Ani mediální propagace před vysíláním či po něm nebyla moc viditelná. Naštěstí nás podpořili studenti z ostatních fakult i tým lidí z rádia, takže tento deficit jsme si vynahradili.

Po soutěži nám přišel z rozhlasu od Silvie Ulrichové velice pozitivní email, který jen dokresluje fakt, že atmosféra na natáčení byla jedinečná a všimla si toho i produkční, kterou na chvíli zamrzelo, že nešla studovat k nám na FIMku.

Naše poděkování patří i týmu a celé produkci z Českého rozhlasu a moderátorovi Jiřímu Havelkovi. Na příjemnou atmosféru z natáčení, na pana moderátora a následnou gratulaci s předáním výher budeme dlouho a v dobrém vzpomínat!

Andrea Vokálová

video