Ve čtvrtek 20.4. proběhlo na půdě FIM UHK, učebna J13, krajské kolo prezentiády. Této soutěže se ve dvou kategoriích, základní a střední školy, utkávají týmy, které prezentují vybrané téma před ostatními týmy a porotou.

Mezi základními školami vyhrál a do celostátního kola postoupil tým tří dívek z Nového Bydžova s názvem Ej-En-En-Džej. Dívky se zaměřily na představení způsobů, kterými by neměli učitelé vyučovat na základních školách. Ke svému vystoupení připojily několik drobných praktických ukázek např. ve formě pěnící sopky.

Mezi středními školami proběhla velmi intenzivní bitva plná nadstandardních výkonů. Jako tradičně si velmi dobře počínali zástupci Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové, jejichž kolegové vyhráli dvě předchozí celostátní kola. Ačkoliv jejich výběr tématu, způsob zpracování a samotná prezentace byly na vysoké úrovni, byli letos poraženi týmem z SOŠ veterinární v Hradec Králové a především vítězi – týmem Feel ze SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. v Hradci Králové. Tým předvedl téměř dokonalou prezentaci na téma Láska – sex – něžnosti. Prezentace byla plynulá, poutavá, poučná, obsahově komplexní, ale také zábavná. Vítězství tohoto týmu tak bylo zasloužené.

Vladimír Bureš
katedra informačních technologií FIM
člen poroty

foto