Dne 6. 4. 2017 jsme na Fakultě informatiky a managementu přivítali návštěvu z partnerské University of Huddersfield.

Kevin Rowles informoval naše studenty o možnostech studia oboru International Business na své univerzitě. Student, který ukončil na FIM dva ročníky bakalářského studia, odjede na jeden rok do Huddersfieldu, kde splní 60 ECTS kreditů, napíše závěrečnou práci a získá anglický titul Bachelor of Arts (BA). Školné za tento rok činí 9250 GBP a kryje se pomocí studentské půjčky. Naše fakulta poskytuje studentům finanční podporu na částečné pokrytí pobytových nákladů ve výši 60 tis. Kč.

Podrobnější informace najdete na webu mobilit.

Monika Hebková, děkanát FIM