Již sedmým rokem se vydal děkan FIMky profesor Josef Hynek do jedné z malotřídních školiček, aby přivítal hlavně prvňáčky v jejich nové roli.

Letos zavítal na Základní školu Suchý Důl v okrese Náchod, kde nastoupili čtyři nováčci. Právě na ně, ale i na jejich starší zkušenější spolužáky čekaly slavnostně vyzdobené třídy, nové učebnice i paní učitelky. Všechny, včetně vzácného hosta z hradecké univerzity, přivítala paní ředitelka dr. Lenka Soumarová a starosta obce pan Vítězslav Vítek. Poté malé školáčky pozdravil i profesor Hynek, popřál jim, ať se jim ve škole líbí a daří a předal všem velký balík drobných praktických dárků. Kromě toho pozval žáky i pedagogický doprovod na návštěvu do Hradce Králové. Po skončení oficiální části slavnostního dne si děkan školu i její malebné okolí za doprovodu paní ředitelky a vedení obce prohlédl.

V Suchém Dole dnes zahájila školní docházku čtveřice prvňáčků, ale v místní mateřské školce už dorůstá silnější ročník, takže o svoji budoucnost se škola bát nemusí. V historické budově mají žáci k dispozici krásně zrekonstruované prostory včetně tělocvičny. A hlavně – energická paní ředitelka, mladý pedagogický sbor a usměvavá paní kuchařka jsou zárukou, že příjemná atmosféra dnešního dne vydrží po celý školní rok“, hodnotí svou návštěvu s optimismem profesor Hynek, který sám kdysi do malotřídky chodil. Proto má k těmto menším školám velmi vřelý vztah.

V průběhu minulých let byl hostem prvního školního dne v Orlickém Záhoří, Peci pod Sněžkou, Budislavi, Jamném nad Orlicí, Jehnědí a Vidlaté Seči. Všechny tyto školy pak přijaly pozvání k návštěvě Univerzity Hradec Králové, kde absolvovaly zajímavý program zahrnující mimo jiné prohlídku areálu univerzity Na Soutoku, vernisáž výstavy prací na téma Já a počítač, soutěže i „výbušné“ pokusy.  Výjimkou není ani škola v Suchém Dole, i tam se už na návštěvu univerzity těší.

-vp-