Přednáškou s názvem Vítejte na FIM, která se konala předposlední srpnový den, přivítala FIMka své nováčky.

I když studenty zápis do vysokoškolského studia teprve čeká, přišlo na akci v univerzitní aule na 300 přijatých studentů prezenční i kombinované formy studia napříč obory. Již 21. ročník tohoto setkání zorganizovala i letos skupina studentů pod vedením dr. Věry Strnadové v rámci aktivit portálu První kroky na FIM (PKNF). Tento portál se stal pomocníkem pro všechny, kteří přichází na vysokou školu studovat a potřebují se v tomto prostředí zorientovat rychle a bez problémů.

V úvodu přednášky se studentům představili zástupci vedení fakulty v čele s děkanem profesorem Hynkem i vedoucí oddělení, se kterými se během svého studia vysokoškoláci určitě setkají. Ti informovali nové studenty o tom, co je čeká, upozornili na některé benefity, ale i úskalí při studiu. Závěr oficiální části programu patřil vystoupení Bc. Václava Kňourka, který s vtipem pohovořil o zkušenostech ze svého měsíčního studijního pobytu v Hongkongu.

Poté měli nováčci možnost setkat se studentským týmem portálu První kroky na FIM a zeptat se na vše, co je v souvislosti s jejich nástupem na vysokou školu zajímá. O zpestření přátelské debaty se postaral náhlý výpadek proudu, a tak se improvizovalo. Na kvalitě programu to ale neubralo. Dominik Horníček, vedoucí PKNF a jeden z hlavních organizátorů této akce říká: „Paradoxně náhlý výpadek proudu přispěl dle mého názoru k lepší atmosféře, byť jsme na tuto situaci nebyli připraveni. Tým spolu s nově příchozími studenty se o to více sblížil a byl jsem mile překvapen vysokým zájem a počtem dotazů se strany studentů. Celá akce tak předčila má očekávání a těším se se svými kolegy na další ročník.“

Celkem bylo na fakultu přijato v tomto akademickém roce 858 studentů.

-vp-

Další foto najdete zde.