Říká absolvent fakulty a zároveň současný proděkan pro studijní záležitosti docent Tomáš Kozel.

Patřím mezi pamětníky samotného založení fakulty a pořád se mi nechce věřit, že už je to čtvrt století. Stále fakultu vidím jako mladou, dynamickou, plnou nadšenců a zároveň už jde vlastně i o dobře zaběhnutou značku. Rozhodně nelituji, že jsem a byl jsem u toho, vždyť je to více než polovina mého dosavadního života, plná spousty nezapomenutelných zážitků.

Kromě vysokoškolských studií jste fakultě zasvětil i svůj profesní život. Když se ohlédnete, je rozdíl ve studiu tehdy a dnes? Byl jste dobrým studentem?

Asi by se dalo neskromně říci, že jsem patřil mezi ty vzornější studenty. Ale opravdu za to nemohu, ono mne to totiž bavilo a tu spoustu skvělých pedagogů nešlo zklamat.

Dnešní studenti mají oproti nám daleko větší volnost při úpravách svých studijních plánů a pro nás tehdy nepředstavitelnou možnost nejrůznějších zahraničních mobilit. To je věc, kterou jim popravdě trochu závidím.

Proč by měli zájemci o studium dle Vás zamířit právě na hradeckou FIMku?  V čem je výjimečná?

Nabízíme, myslím, v příjemném prostředí zajímavou symbiózu oblastí IT, ekonomie a managementu s úžasnými možnostmi zahraničních mobilit, jako jsou vedle běžných evropských destinací například i Taiwan, Malajsie, Florida.

V žebříčku hodnocení fakult studenty jste na tom již tradičně velmi dobře. Znáte důvod?

Možná to mají studenti podobně jako tehdy já. Cítil jsem se tu jednoduše dobře. Někdy až rodinná atmosféra a fakt, že k sobě studenti a učitelé nemají daleko. Hradec Králové je navíc velmi příjemné město pro život, jak se již poněkolikáté potvrdilo v tradiční anketě.

Nabízíte různorodé studium z oblastí ekonomie, managementu, informatiky a v neposlední řadě cestovního ruchu.  O jaké obory je největší zájem?

Naším nejoblíbenějším oborem je jednoznačně Management cestovního ruchu. Nejvíce studentů ale přijímáme na obory Informační management a Aplikovaná informatika. Vzhledem k čím dál masivnějšímu používání pojmů, jako je Průmysl 4.0, Vzdělávání 4.0 apod. absolventi těchto oborů mají o budoucnost postaráno.

Připravuje fakulta nějaké novinky týkající se nabídky studia?

Fakulta nyní pracuje na novém studijním programu, který by se intenzivněji věnoval problematice tzv. velkých dat. Věříme, že to je oblast, která má budoucnost a kvalitní absolventi najdou bez problému své uplatnění.

Víte o dalších osudech svých absolventů?

Absolventy potkáváme jednak v rámci tradičních akcí, jako jsou dny absolventů, dny otevřených dveří, noc vědců apod., ale se spoustou z nich jsme téměř v nepřetržitém kontaktu jako se zaměstnanci, manažery a majiteli našich partnerských podniků. Velmi často se tak absolventi dostávají po čase na druhou stranu katedry v rámci ceněných přednášek odborníků z praxe.

Jaké studenty byste si přál nejvíce?

Hlavně bych si přál studenty se zájmem o odbornou oblast, jíž se daný studijní program věnuje. Je radost učit studenty zvídavé a hravé, kteří svého učitele prostřednictvím nejrůznějších dotazů motivují k další práci.

Jak vidíte fakultu za dalších 25 let a co byste jí popřál k letošním narozeninám?

Za 25 let vidím fakultu jako padesátiletou 😉 To jste ale asi slyšet úplně nepotřebovali. Byl bych rád, aby to byla stále stejně dynamická a pro všechny příjemná škola, která jde s dobou, ideálně dokonce o trochu napřed a připravuje své studenty na bezproblémový vstup do praxe.

A na závěr nějako veselou příhodu z natáčení….

Snad jen tu, kdy jsem prezentoval na konferenci odborný článek z oblasti objektového programování a náš autorský kolektiv jsem byl nucen v souladu se skutečností představit jako Malý, Slabý, Kozel, což mohlo v některých posluchačích vzbudit jistá podezření ohledně nízké kvality autorského týmu.

Děkujeme za rozhovor.
-red-