Slavnostní inaugurace rektora a tří děkanů se konala 13. října 2016 v aule Objektu společné výuky.

V čele univerzity vystřídal prof. Kamil Kuča prof. Josefa Hynka, který byl uveden slavnostní ceremonií do funkce děkana Fakulty informatiky a managementu. Děkankou Filozofické fakulty se opět stala Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, vstoupila do svého druhého čtyřletého funkčního období. Děkanem Pedagogické fakulty byl slavnostně potvrzen a své první funkční období zahájil doc. František Vaníček.

Více informací přináší tisková zpráva UHK.

-red-

Na snímku: jmenování prof. Hynka děkanem FIM UHK