V úterý 11. října 2016 byl zahájen další cyklus zeměpisných úterků, které pod vedením docenta Štyrského připravuje Katedra rekreologie a cestovního ruchu.

Původně plánované téma bylo kvůli úrazu přednášejícího nahrazeno besedou pana docenta Štyrského na téma Kapverdské ostrovy – zvláštnosti geologie, rostlinstva i zajímavého západoafrického obyvatelstva. Kapverdy představil také jako módní rekreační destinaci, velmi komfortní s udivujícím množstvím českých turistů. Setkání se účastnili studenti převážně II. ročníku oboru management cestovního ruchu a tentokrát i několik hostů – zkušených průvodců z Hradce Králové.

Příští cestopisné odpoledne se bude konat 15. listopad 2016 s ing L. Kalousem na téma Jak působí cesta do Santiaga de Compostela na duši… Jako vždy v 15.45 v posluchárně J13. Všichni zájemci jsou vítáni.