Již po osmnácté se začátkem listopadu setkali na půdě Univerzity Hradec Králové odborníci zabývající se možnostmi využití digitálního vzdělávání.

Konference eLearning 2017, pořádaná ve spolupráci se zájmovým sdružením EUNIS-CZ (European University Information Systems), tak opět po roce přivítala ty, kteří se nebojí neotřelých forem výuky s využitím moderních informačních technologií.

Organizátoři pod vedením docentky Petry Poulové připravili zajímavý program, který přilákal na šedesát účastníků. Mezi zvanými hosty vystoupila se svým příspěvkem Sue Greener z Univerzity Brighton a také Catherine Matsuo z japonské Univerzity Fukuoka.

Petra Vondráková, spoluautorka vítězného příspěvku
Petra Vondráková, spoluautorka vítězného příspěvku

Součástí konference byla již tradičně soutěž, která představila nové výukové produkty autorů z českých a slovenských univerzit. Letos se soutěžilo ve dvou kategoriích, a to Ucelené on-line kurzy a Vzdělávací multimediální objekty. Ani letos neměla porota jednoduchou úlohu vybrat a ocenit ty nejlepší. Nakonec získal první místo  kolektiv autorů z VŠB – Technické univerzity Ostrava za práci s názvem Interaktivní matematické hry, kterou prezentovala Petra Vondráková. Oceněn byl také eLearningový kurz Vybrané kapitoly z diskrétnej matemetiky Patrika Voštinára z Univerzity Mateja Bela či Kurz programovanie Miroslava Biňase z Technické univerzity v Košicích. Další ceny si odnesli zástupci Trnavské univerzity a Ostravské univerzity.

Jazyková sekce

Druhý den konference patřil sekci Vědecký výzkum a výuka jazyků. Součástí této jazykové sekce byl seminář věnovaný metodám kritického myšlení ve výuce češtiny pro cizince, který vedly Jana Marie Tušková a Hana Svobodová z Masarykovy Univerzity v Brně. „Konference opět přinesla řadu inspirativních podnětů jak pro výzkum v oblasti cizích jazyků, tak i pro výuku cizích jazyků, včetně používání nových technologií pro snazší osvojování cizího jazyka. To považuji za velice přínosné,“ říká docentka Blanka Klímová, vedoucí Katedry aplikované lingvistiky UHK.

Věra Palánová, děkanát FIM