V pátek 3. listopadu 2017 proběhlo v prostorách Regiocentra Nový Pivovar (KÚ) krajské kolo logické olympiády, kterého se zúčastnilo ve třech kategoriích 149 soutěžících.

Letos opět při opravách soutěžních úloh vypomohli studenti FIM UHK. Jejich zapojení bylo přínosem zejména proto, že bezprostředně po skončení jednotlivých soutěžních kol mohli pořadatelé vyhlásit a odměnit vítěze v každé kategorii.

Po akci nám napsala paní Romana Poloprutská z Klubu nadaných dětí Delfínci: „… musím zopakovat svá loňská slova chvály: studenti, které jsem měla k ruce při vyhodnocování výsledků, perfektně spolupracovali a myslím, že je i bavily soutěžní úlohy. Tak pokud to příští rok vyjde, budu se opět těšit na podporu z FIMky.“ 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Její obliba stále vzrůstá. Počet registrovaných soutěžících v základním kole převyšuje 60 tisíc. Soutěž má za cíl odhalovat skryté talenty a pěstovat v žácích samostatné a kreativní myšlení, ale také upozorňovat veřejnost na to, že tento typ myšlení je prospěšný celé společnosti a měla by mu být věnována náležitá pozornost.

Více na stránkách http://www.logickaolympiada.cz

Iva Vojkůvková
Katedra informatiky a kvantitativních metod