V úterý 14. listopadu měli studenti předmětu Programování II, ale i zájemci z řad dalších studentů, možnost seznámit se s jedním z aktuálních přístupů k tvorbě softwaru označovaném jako Test-driven Development, neboli vývoj řízený testy.

Studenti se tak seznámili jednak s tím, jak významnou roli hraje testování softwaru v softwarovém procesu, a zároveň měli šanci poznat na praktické ukázce techniku vývoje softwaru, která staví tvorbu testů hned na první místo celého procesu.

Přednáškou studenty provedl Ing. Petr Šťovík z partnerské společnosti Quadient, který z pozice bývalého absolventa dokázal velmi dobře posluchače seznámit i s cestou, kterou urazí student FIMky od svého nástupu na školu až po získání zajímavé práce v renomované společnosti.

„Podobné přednášky z praxe jsou nejen možností seznámit se s něčím novým a v praxi používaným, ale zároveň tak lze studentům ukázat také cíl cesty, na kterou se svým nástupem na fakultu vydali“, říká účastník přednášky docent Tomáš Kozel, proděkan pro studijní záležitosti.

-tk-