FIMka opět bodovala na mezinárodní konferenci, tentokrát na SOSEHUM 2017, která se konala  na thajském Krabi.

Konference se s dvěma příspěvky zúčastnila doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D., vedoucí Katedry aplikované lingvistiky (KAL), která také byla předsedkyní jedné ze sekcí.  Za příspěvek s názvem Computer Games as an Appropriate Learning Support – A Czech Case Study vytvořený ve spolupráci s paní proděkankou doc. RNDr. Petrou Poulovou, Ph.D., získala mezi 60 prezentujícími spolu s pěti dalšími účastníky ocenění za nejlepší prezentaci.

 

Tento úspěch není ojedinělý. Docentka Klímová tak navázala na úspěšnou účast své kolegyně dr. Miloslavy Černé (členka KAL) na loňské konferenci v Číně. Ta se již podruhé zúčastnila konference ICBL organizované City University of Hong Kong ve spolupráci s Peking University a také již podruhé převzala cenu pro nejlepší příspěvek (Best Paper Award) „The blended learning concept: Comparative study of two universities“, jehož autorkami byly Kateřina Kostolányová z Pedagogické fakulty Ostravské Univerzity a Ivana Šimonová z FIM UHK. Miloslava Černá tehdy prezentovala ještě další dva příspěvky: „Adaptive e-learning textbook evaluation methods“ ostravských autorek Jany Šarmanové a Kateřiny Kostolányové a svůj příspěvek „User Evaluation of Language Websites as a Way of Students´ Engagement into Blended Learning Process“.