To jsou slova, která zazněla v projevu děkana Fakulty informatiky a managementu UHK profesora Josefa Hynka k absolventům v den, kdy jim byl v Aule Objektu společné výuky UHK slavnostně předán diplom.

„Je toho spousta, čím jste během svého vzdělávání prošli, co jste zažili a s čím jste se museli vyrovnat. A zejména ti z vás, kteří při studiu současně i pracovali, museli prokázat obrovskou míru vůle a vytrvalosti. Byla to často cesta složitá, ale doufám, že nebyla nudná, že jste mnohému naučili a odnesli si i důležité poznání, že jste schopni jít si za svým cílem….

Buďte aktivní, odvážní a vytrvalí. Využívejte svých práv a svého vzdělání k ovlivňování světa kolem Vás, neboť je to svět, ve kterém budete žít. Běžte za svými sny a nepolevujte, když se snad někdy budou zdát příliš vzdálené. A jak kdysi řekl při slavnostním vyřazení absolventů jiné školy Winston Churchill – Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávejte. Přeji Vám šťastnou cestu“,  řekl mimo jiné profesor Hynek.

Již tradičně byly také při této příležitosti uděleny ceny za nejzdařilejší diplomové a bakalářské práce roku 2018. K cenám se vázalo i finanční ohodnocení, jehož výše činila celkem 28 500 Kč (1 000 – 3 000 Kč pro každého).

V kategorii diplomových prací získali cenu děkana a Českého svazu pro systémovou integraci tyto studentky a studenti: Kateřina Frončková (ai2) – práce na téma Kalmanovy filtry, Milan Košťák (ai2) – práce na téma Rozšířená realita v prostorové scéně s využitím mobilních zařízení a David Mařák (ai2) –  práce na téma Rozšířená realita na mobilních zařízeních. 

Cenu děkana dále obdrželi: Leona Uherová (im2) – práce na téma Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení a Lucie Šilhábelová (im2) – práce na téma Chování spotřebitele základních bankovních služeb.

V kategorii bakalářských prací získali cenu děkana a Českého svazu pro systémovou integraci tyto studentky a studenti:  Martin Donát (ai3) – práce na téma Vývoj periferie s využitím Bluetooth Low Enery SoC, Hynek Proske (ai3) – práce na téma Nasazování kontejnerizovaných aplikací do cloudu a Martin Konvička (ai3) – práce na téma Strojové učení – využití umělých neuronových sítí pro předpověď na základě hydrologických dat.

Cenu děkana dále obdrželi: Barbora Filková (fm) – práce na téma Financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Jan Votava (fm) – práce na téma Financování obchodní korporace, Zdeněk Petr (fm) – práce na téma Finanční analýza vybraného podniku, Olga Šintáková (mcr) – práce na téma Cestovní ruch pro handicapované, Michaela Chotovinská (mcr) – práce na téma Psychografické přístupy k cestovnímu ruchu a Ludmila Rejšková (mcr) – práce na téma Česká gastronomie a gastroturismus německým pohledem.

Slavnostní promoce se konaly ve dnech 26. a 27. června 2018. Celkem studium v akademickém roce 2017/18 úspěšně ukončilo 313 studentů všech oborů bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia. Z toho 18 studentů prospělo s vyznamenáním a obdrželo červený diplom a dárek v podobě fakultní kravaty či šátku.

-vp-