Ve dnech 23. až 25. června 2017 se do Hradce Králové sjelo bezmála 90 mladých programátorů, aby změřili své síly v ústředním kole 31. ročníku soutěže v programování. Zázemí jim ve svých moderních počítačových učebnách poskytla právě „modrá“ fakulta.

Na pátečním zahájení přivítali soutěžící i porotu děkan FIM UHK prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. a zástupce generálního partnera soutěže, společnosti Unicorn, ing. Stanislav Mikulecký, Ph.D. Oba pánové popřáli soutěžícím hodně úspěchů, pan děkan je navíc motivoval finančními cenami FIM pro vítěze jednotlivých kategorií. Předseda ústřední poroty ing. Jiří Kosek pak sdělil nezbytné organizační pokyny.

Sobotní dopoledne patřilo vlastnímu čtyřhodinovému klání. V kategoriích Programování mládež a žáci řešili soutěžící ruční i automatické přistání na Měsíci, v kategorii Programování webu vytvářeli aplikaci pro správu kontaktů a v kategorii Programování mikrořadičů na zařízení Arduino programovali několik dílčích úloh (např. ovládání termistoru, LED diod atp.).

Odpoledne, zatímco porota se ponořila do vyhodnocení, vyslechli účastníci zajímavé přednášky. Nejprve je Bc. Petr Ždímal seznámil s filozofií firmy a možnostmi kariéry ve společnosti Unicorn. Potom jim doc. Mgr. Ing. Petr Klán, CSc. z VŠE Praha představil využití VR a platformu Unity. Po večeři následovala přednáška jednoho z porotců Jiřího Bence ze společnosti Red Hat s provokativním názvem Programátorské čuňárny. Pak již došlo k netrpělivě očekávanému zveřejnění autorských řešení úloh a bodového ohodnocení účastníků.

Nedělní slavnostní vyhlášení výsledků zahájil pan Milan Jaroš, 1. zástupce primátora a náměstek pro oblast školství, sportu a životního prostředí. Ceny FIM UHK v podobě šeků na 2000 Kč a 1000 Kč a certifikátů opravňujících k přijetí do studia informatických oborů předal doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D., další ceny pak pan Štěpán Peterka z garantující organizace NIDV.

Iva Vojkůvková,
Katedra informatiky a kvantitativních metod

http://www.talentovani.cz/soutez-v-programovani
http://sp.stv.cz/

foto: Kristýna Staňková