Děkan FIM UHK profesor Josef Hynek přivítal 15. června na půdě fakulty návštěvu z Jamného nad Orlicí, 30 dětí 1. – 5. tříd s učitelským doprovodem v čele s paní ředitelkou Mgr. Marií Rubešovou.

Hosté z Jamného přijeli na pozvání pana děkana, který v této malotřídce zahajoval 1. září 2016 právě nyní končící školní rok.

Návštěvníci z Orlických hor si prošli budovu a nahlédli do učeben včetně počítačových. V jedné z poslucháren pro ně pan děkan připravil zábavný hádankový kvíz, který také sám moderoval a správné odpovědi ocenil drobnou sladkostí. Poté program pokračoval v relaxační zóně budovy FIM, kde byla přestřihnutím pásky slavnostně zahájena vernisáž výtvarných prací dětí z této školy. Bylo patrné, že zvolené téma Já a počítač nezaskočilo ani ty nejmenší. Po krátké přestávce na občerstvení se všichni vydali do vedlejší budovy Přírodovědecké fakulty. Zde se školáčkům věnovala paní dr. Michaela  Křížová z katedry fyziky, která jim velice poutavě předvedla pokusy s tekutým dusíkem. Malí návštěvníci byli nadšeni i tím, že se sami mohli do pokusů aktivně zapojit.

Závěr programu patřil návštěvě Archeoparku pravěku ve Všestarech, kam se žáčci odpoledne přesunuli.

Paní ředitelka Mgr. Rubešová, sama absolventka hradecké pedagogické fakulty, byla příjemně překvapená příjemným a moderním prostředím kampusu. Pochválila působivé a netradiční prostory včetně vybavení učeben, které měla možnost během této krátké návštěvy poznat. Možnost podívat se na FIMku uvítala: „Je to pro naše školáky určitě zajímavá zkušenost. Udělají si představu, jak vypadá vysoká škola, jaké tam jsou podmínky.  Děti okouzlila hlavně technika. Možná to budou vaši budoucí studenti,“  dodala s úsměvem.

-vp-