Letošní 30. ročník Ústředního kola Soutěže v programování organizovaný Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) se konal ve spolupráci s Fakultou Informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové ve dnech 24. – 26. 6. 2016. Záštitu nad akcí převzal děkan FIM UHK doc. Ing. Václav Janeček, CSc.  Soutěžící se do ústředního kola probojovali na základě svých výsledků v krajských kolech. Letošního ročníku se zúčastnilo 84 žáků základních a středních škol ČR.

Slavnostní zahájení se konalo v pátek 24.6. v 17:00 v posluchárně J1 budovy FIM. Soutěž pak probíhala v sobotu 25.6. na počítačových učebnách FIMky a cenu si výherci převzali v závěru setkání v neděli 26.6. v 10:00 na J1.

Soutěžící měli za úkol naprogramovat zadanou úlohu v časovém limitu v některém z programovacích jazyků a řešili úlohy v těchto kategoriích:

  • Programování mládež – která je určena pro žáky středních školprogram1
  • Programování žáci – která je určena pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • Aplikační SW – Tvorba webu, která je určena pro žáky SŠ, ale mohou vní soutěžit i žáci mladší
  • Aplikační SW – Kancelářské aplikace, vníž soutěží pouze žáci ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
  • Novinkou letošního ročníku byla kategorie Programování mikrořadičů, která je zaměřena na studenty i základních i středních škol.

Kromě cen, které nadějným programátorům rozdala odborná porota, byly uděleny i ceny Fakulty informatiky a managementu UHK. Cenu děkana FIM UHK  (2000 Kč) si odnesl Martin Prokopič z Dvořákova gymnázia Kralupy n. Vlt.,  Certifikáty opravňující k přijetí do bakalářského oboru Aplikovaná informatika a Informační managment bez přijímacího řízení a zdarma obdrželi studenti: Josef Gajdůšek, Delta – SŠ informatiky a ekonomie Pardubice, Jakub Lukeš z Gymnázia Nad Alejí, Praha 6 a Tat Dat Duong z Wichterlova gymnáziua v Ostravě-Porubě.

Předseda ústřední poroty Jiří Kosek říká: „Když se letos finále soutěže v programování po třinácti letech přesouvalo na FIM, měl jsem jako správný informatik obavy — systém, který funguje, je lepší nechat být, aby se do něj nezanesly nové chyby. Mýlil jsem se na plné čáře. Spolupráce s fakultou byla naprosto bezproblémová, technika fungovala a všichni pracovníci i studenti, kteří se na organizaci podíleli, byli naprosto profesionální a vstřícní. Na fakultě s takovou atmosférou a přístupem musí být radost studovat.“

Hlavním partnerem soutěže byla  firma CZ.NIC, dále soutěž  sponzorovaly firmy Kerio, CADWare,  Red Hat, nakladatelství  a vydavatelství Lingea Brno, nakladatelství IDG.

Více o soutěži na webu http://talentovani.cz/aktualni-rocnik-sp

Fotogalerie zde.