V rámci programu Academic Interactions, který je realizován mezi FIM UHK a Norwich University, USA měli studenti FIM UHK příležitost účastnit se série přednášek na téma Macroeconomics in general and within the context of European Union.

Přednášejícím byl profesor ekonomie Mehdi Mohaghegh ze School of Business and Management, College of Professional Schools, Norwich University USA.

Výuka v anglickém jazyce probíhala od 14.5 2018 do 22. 5. 2018. Profesora Mohaghegha doprovázelo deset studentů druhého a třetího ročníku oboru Ekonomie a Management. Někteří z nich navštívili naši fakultu již podruhé. O pobyt na naší fakultě je mezi americkými studenty z Norwich university velký zájme i díky vynikající reprezentaci a velmi pozitivní propagaci našich studentů v Norwich University. Tato aktivita je opět jednou z možností pro naše studenty jak nejen získat nový pohled na odborná témata, ale také vytvořit si zajímavé vazby se studenty z mezinárodního prostředí.

Velký úspěch měla také přednáška profesora Hájka na téma Exchange Rate Theory: Euro, USD vs. CZK. Vedle odborných přednášek navštívili američtí studenti zajímavá kulturní a historická místa východočeského kraje. Studenti z Katedry rekreologie a cestovního ruchu se aktivně podíleli na organizačním zajištění kulturně společenských aktivit, které byly naplánovány společně s americkou stranou. Hospitál Kuks, historické centrum Prahy, Pevnost Josefov nebo návštěva privátního pivovaru byly jen některé z velice pozitivně hodnocených aktivit.

Při jednání s prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA  a doc. RNDr. Petrou Poulovou, Ph.D. byla dohodnuta další spolupráce především v oblasti výměny studentů a akademiků.

Tato návštěva je jistě příslibem toho, že se v příštím akademickém roce opět setkáme, tentokrát na celý měsíc.

Dagmar El-Hmoudová
vedoucí Institutu dalšího vzdělávání FIM UHK