Fakulta informatiky a managementu spolu s pobočkou ČSSI (Česká společnost pro systémovou integraci) ocenila nejlepší závěrečné práce studentů FIM za rok 2015/16.

V oblasti informační technologie a kvantitativní metody byly oceněny následující závěrečné práce:


Bakalářské práce v oboru Aplikovaná informatika:

Frončková Kateřina *    Maticové rozklad

Weissar Petr * Mobilní horolezecký průvodce

Vlček Roman * Mapa WiFi sítí

Bradáč Jan * Big Data a Business Intelligence

Růžička Tomáš * Sbírka praktických úloh pro CentOS 7

Nemecz Lukáš * Softwarově definované sítě

Diplomové práce v oboru Aplikovaná informatika:

Kozlovský Jan * Biometrická autentizace

Bajer Michal * Informační systém softwarové firmy

Kučera Jan * Computer Vision Applications in Advanced Driver

Herman Vladimír * Barvení grafů

Žďárský Jan * Využití paralelizace pro náročné úlohy v (bio)informatice

Kakrda Jiří * Stíny v realtimové grafice

 

V oblasti rekreologie a cestovního ruchu byly oceněny tyto práce:


Nosková Andrea * Vodáctví jako unikátní fenomén českého cestovního ruchu

Havlenová Vladimíra * Analýza udržitelnosti cestovního ruchu vybrané destinace cestovního ruchu

Netíková Jana * Role původních obyvatel v cestovním ruchu

Kubů Petra * Legendy a pověsti a jejich využití v cestovním ruchu

Šimková Pavla * Možnosti regulace v rámci managementu turismu v Krkonošském národním parku

Nováková Veronika * Nehmotné dědictví a cestovní ruch v České republice

Žalmánková Martina * Tvorba strategického plánu rozvoje vybrané destinace cestovního ruchu

(řazeno od nejlepší)