Na základě pozvání rektora UHK prof. Hynka se v pondělí 6. června 2016 uskutečnila návštěva žáků a zástupců Základní školy Jehnědí (okres Ústí nad Orlicí) na UHK. V rámci pestrého programu, který byl pro ně připraven, se konala v prostorách relaxační zony budovy FIM vernisáž výtvarných prací žáků této školy na téma „Já a počítač“. Odborná porota FIM výkresy posoudila a ocenila diplomen a drobným dárkem ty nejzdařilejší.

Výstava malých výtvarníků ve věku 6 – 12 let je k vidění i nadále v relaxační zóně fakulty.